armArmenian (հայերեն)
prsPersian Dari (دری)
42

42 - 42

Main image
թխվածքաբլիթներ
թխվածքաբլիթներ
بیسکیت
կրոն
կրոն
دین
տիեզերք
տիեզերք
جهان
սիրել
սիրել
عشق
խաղաղություն
խաղաղություն
صلح
արդարություն
արդարություն
عدالت
զվարճանք
զվարճանք
سرگرمی
ազատություն
ազատություն
آزادی
սիրել
սիրել
عشق ورزیدن
սեքս
սեքս
رابطه جنسی