azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
geraGerman with articles (Deutsch mit Artikeln)
fəaliyyət

fəaliyyət - die Aktivitäten

Main image
getmək
gehen
dua etmək
beten
oxumaq
singen
gülmək
lachen
öpüşmək
küssen
tullanmaq
springen
qucaqlaşmaq
umarmen
yuxu qörmək
träumen
yazmaq
yazmaq
schreiben
çəkmək
çəkmək
zeichnen
göstərmək
göstərmək
zeigen
itələmək
itələmək
drücken
vermək
vermək
geben
götürmək
götürmək
nehmen
sahibi olmaq
sahibi olmaq
haben
etmək
etmək
tun
olmaq
olmaq
sein
durmaq
durmaq
stehen
qaçmaq
qaçmaq
laufen
çəkmək
çəkmək
ziehen
atmaq
atmaq
werfen
düşmək
düşmək
fallen
uzanmaq
uzanmaq
liegen
gözləmək
gözləmək
warten
daşımaq
daşımaq
tragen
oturmaq
oturmaq
sitzen
geyinmək
geyinmək
anziehen
yatmaq
yatmaq
schlafen
ayılmaq
ayılmaq
aufwachen
baxmaq
baxmaq
ansehen
ağlamaq
ağlamaq
weinen
sığallamaq
sığallamaq
streicheln
daramaq
daramaq
kämmen
danışmaq
danışmaq
reden
anlamaq
anlamaq
verstehen
soruşmaq
soruşmaq
fragen
dinləmək
dinləmək
hören
içmək
içmək
trinken
yemək
yemək
essen
təmizləmək
təmizləmək
aufräumen
sevmək
sevmək
lieben
bişirmək
bişirmək
kochen
sürmək
sürmək
fahren
uçmaq
uçmaq
fliegen
üzmək
üzmək
segeln
hesablamaq
hesablamaq
rechnen
oxumaq
oxumaq
lesen
öyrənmək
öyrənmək
lernen
işləmək
işləmək
arbeiten
evlənmək
evlənmək
heiraten
tikmək
tikmək
nähen
dişləri təmizləmək
dişləri təmizləmək
Zähne putzen
öldürmək
öldürmək
töten
siqaret çəkmək
siqaret çəkmək
rauchen
göndərmək
göndərmək
senden
ödəmək
ödəmək
bezahlen
təmir etmək
təmir etmək
reparieren
oynamaq
oynamaq
spielen
üzmək
üzmək
schwimmen
alverlə məşğul olmaq
alverlə məşğul olmaq
handeln
satın almaq
satın almaq
kaufen
məhsul yığmaq
məhsul yığmaq
ernten
yumaq
yumaq
waschen
çəkmək
çəkmək
wiegen