belBelarusian (беларуская мова)
berBerber (Taschelhit)
дзейнасць

дзейнасць - tiwwuriwin

Main image
ісці
zzigez/eg as aḍaṛ
маліцца
ẓẓall
спяваць
irir/llɣa
смяяцца
ḍṣṣa/shkiki/eg as taḍṣa
цалаваць
ssudem/ssuden
скакаць
ntteg/nḍeṛ
абдымаць
eg tiwwa/γγil
марыць
wwareg/jijjiw
пісаць
пісаць
ara
маляваць
маляваць
draw
паказваць
паказваць
mel
націснуць
націснуць
ntu
даваць
даваць
fek/ef
браць
браць
asi
маць
маць
have
выконваць
выконваць
gge
быць
быць
be
стаяць
стаяць
bedd
бегчы
бегчы
azzel
цягнуць
цягнуць
jbed/ikerr/ jjuṛṛu/lddi
кідаць
кідаць
ger/luḥ
падаць
падаць
ḍeṛ
ляжаць
ляжаць
ẓẓel/skkus f tmɣilt
чакаць
чакаць
wait
насіць
насіць
asi
сядзець
сядзець
skkus/ggiwer/ameẓ/γʷi akal
апранацца
апранацца
les ibrdan/ihdumen
спаць
спаць
gʷin/ṭṭeṣ/yiwi iṭṭeṣ/iḍeṣ
прачынацца
прачынацца
duy-d/nker-d
глядзець
глядзець
smaqqel/smuqqel
плакаць
плакаць
alla/eg as imṭṭawen
лашчыць
лашчыць
ḥllil/sak afus
прычэсвацца
прычэсвацца
kṛeḍ
гаварыць
гаварыць
sawel/ini
разумець
разумець
fhim
пытаць
пытаць
ask
чуць
чуць
ssfled/slla
піць
піць
su
есці
есці
ecc
прыбіраць
прыбіраць
smun
кахаць
кахаць
iri/ḥmel
гатаваць
гатаваць
snenna
ехаць
ехаць
traḥ
лятаць
лятаць
ayyel/ffayyer/ekk ignwan
плаваць пад ветразем
плаваць пад ветразем
sail
лічыць
лічыць
smun
чытаць
чытаць
γer
вучыць
вучыць
learn
працаваць
працаваць
xeddem
уступаць у шлюб
уступаць у шлюб
marry
шыць
шыць
sew
чысціць зубы
чысціць зубы
ssired/slil uxʷsan
забіваць
забіваць
kill
курыць
курыць
tkeyyif
пасылаць
пасылаць
sqad
плаціць
плаціць
pay
рамантаваць
рамантаваць
repair
гуляцца
гуляцца
hḍeṛ
плаваць
плаваць
succef/cuccef
гандляваць
гандляваць
trade
купляць
купляць
seɣ
збіраць ураджай
збіраць ураджай
harvest
мыць
мыць
slil/ssired/ggu/eg aman
важыць
важыць
weigh