belBelarusian (беларуская мова)
komKomi (коми)
дзейнасць

дзейнасць - удж

Main image
ісці
мунны
маліцца
кевмыны
спяваць
сьывны
смяяцца
серавны
цалаваць
окасьны
скакаць
чеччавны
абдымаць
топöдлыны
марыць
мöвпавны
пісаць
пісаць
гижны
маляваць
маляваць
draw
паказваць
паказваць
петкöдлыны
націснуць
націснуць
вештавны
даваць
даваць
сетны
браць
браць
босьтны
маць
маць
have
выконваць
выконваць
do
быць
быць
be
стаяць
стаяць
сулавны
бегчы
бегчы
котöртны
цягнуць
цягнуць
кыскыны
кідаць
кідаць
шыблавны
падаць
падаць
усьны
ляжаць
ляжаць
куйлыны
чакаць
чакаць
wait
насіць
насіць
новлыны
сядзець
сядзець
пукавны
апранацца
апранацца
пасьтасьны
спаць
спаць
узьны
прачынацца
прачынацца
садьмыны
глядзець
глядзець
видзöдны
плакаць
плакаць
бöрдны
лашчыць
лашчыць
шыльöдны
прычэсвацца
прычэсвацца
сынасьны
гаварыць
гаварыць
сёрнитны
разумець
разумець
understand
пытаць
пытаць
ask
чуць
чуць
кывзыны
піць
піць
юны
есці
есці
сёйны
прыбіраць
прыбіраць
идравны
кахаць
кахаць
радейтны
гатаваць
гатаваць
cook
ехаць
ехаць
drive
лятаць
лятаць
лэбавны
плаваць пад ветразем
плаваць пад ветразем
sail
лічыць
лічыць
лыддьыны
чытаць
чытаць
лыддьысьны
вучыць
вучыць
learn
працаваць
працаваць
work
уступаць у шлюб
уступаць у шлюб
marry
шыць
шыць
sew
чысціць зубы
чысціць зубы
весавны пинь
забіваць
забіваць
kill
курыць
курыць
smoke
пасылаць
пасылаць
send
плаціць
плаціць
pay
рамантаваць
рамантаваць
repair
гуляцца
гуляцца
ворсны
плаваць
плаваць
варччыны
гандляваць
гандляваць
trade
купляць
купляць
buy
збіраць ураджай
збіраць ураджай
harvest
мыць
мыць
мыськавны
важыць
важыць
weigh