belBelarusian (беларуская мова)
krlKarelian (karjala)
дзейнасць

дзейнасць - aktiivizus

Main image
ісці
astuo
маліцца
moliekseh
спяваць
pajattua
смяяцца
nagrua
цалаваць
ukkailla
скакаць
hyppie
абдымаць
sevätä
марыць
huaveilla
пісаць
пісаць
kirjuttua
маляваць
маляваць
draw
паказваць
паказваць
ozuttua
націснуць
націснуць
eistellä
даваць
даваць
andua
браць
браць
ottua
маць
маць
have
выконваць
выконваць
do
быць
быць
be
стаяць
стаяць
seizuo
бегчы
бегчы
juosta
цягнуць
цягнуць
vediä
кідаць
кідаць
lykätä
падаць
падаць
langeta
ляжаць
ляжаць
viruo
чакаць
чакаць
wait
насіць
насіць
kandua
сядзець
сядзець
istuo
апранацца
апранацца
sellittiä
спаць
спаць
muata
прачынацца
прачынацца
havaččuo
глядзець
глядзець
kaččuo
плакаць
плакаць
itkie
лашчыць
лашчыць
ut´uužie
прычэсвацца
прычэсвацца
sugie tukat
гаварыць
гаварыць
paista
разумець
разумець
understand
пытаць
пытаць
ask
чуць
чуць
kuunnella
піць
піць
juvva
есці
есці
syvvä
прыбіраць
прыбіраць
kabrastua
кахаць
кахаць
suvaija
гатаваць
гатаваць
cook
ехаць
ехаць
drive
лятаць
лятаць
lennellä
плаваць пад ветразем
плаваць пад ветразем
sail
лічыць
лічыць
lugie
чытаць
чытаць
lugie
вучыць
вучыць
learn
працаваць
працаваць
work
уступаць у шлюб
уступаць у шлюб
marry
шыць
шыць
sew
чысціць зубы
чысціць зубы
pestä hambahii
забіваць
забіваць
kill
курыць
курыць
smoke
пасылаць
пасылаць
send
плаціць
плаціць
pay
рамантаваць
рамантаваць
repair
гуляцца
гуляцца
elostua
плаваць
плаваць
uidua
гандляваць
гандляваць
trade
купляць
купляць
buy
збіраць ураджай
збіраць ураджай
harvest
мыць
мыць
pestä
важыць
важыць
weigh