armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
լողասենյակ

լողասենյակ - yu shi

Main image
ապակի
bo li bei
սրբիչ
mao jin
լվացքի մեքենա
xi yi ji
լոգարանի վարագույր
yu lian
սալիկներ
ci zhuan
մանր
bian hu
ցնցուղ
lin yu
ջեռուցում
gong nuan she bei
փրփուրով վաննա
pao mo yu
լոգարան
yu gang
թակել
shui long tou
լվացարան
shui cao
զուգարան
զուգարան
ce suo
կզելը զուգարան
կզելը զուգարան
dun bian qi
բիդե
բիդե
zuo yu qi
pissoir
pissoir
xiao bian chi
զուգարանի թուղթ
զուգարանի թուղթ
ce zhi
զուգարանի խոզանակ
զուգարանի խոզանակ
ma tong shua
ատամի խոզանակ
ատամի խոզանակ
ya shua
ատամի քսուք
ատամի քսուք
ya gao
ատամի թել
ատամի թել
ya xian
լվանալ
լվանալ
xi
ձեռքի ցնցուղ
ձեռքի ցնցուղ
shou chi shi pen lin tou
ցնցուղ
ցնցուղ
chong xi qi
ավազան
ավազան
xi lian pen
մեջքի խոզանակ
մեջքի խոզանակ
ca bei shua
օճառ
օճառ
fei zao
լոգանքի գել
լոգանքի գել
mu yu lu
շամպուն
շամպուն
xi fa shui
ճիլոպ
ճիլոպ
fa lan rong
հատականցք
հատականցք
pai shui
կրեմ
կրեմ
ru shuang
դեզոդորանտ
դեզոդորանտ
chu chou ji
հայելի
հայելի
jing zi
ձեռքի հայելի
ձեռքի հայելի
shou jing
սափրիչ
սափրիչ
ti xu dao
Սափրվելու փրփուր
Սափրվելու փրփուր
ti xu pao mo
սափրվելուց հետո քսվող լոսյոն
սափրվելուց հետո քսվող լոսյոն
xu hou shui
սանր
սանր
shu zi
խոզանակ
խոզանակ
shua zi
մազերի չորացուցիչ
մազերի չորացուցիչ
chui feng ji
մազի լաք
մազի լաք
pen fa ding xing ji
դիմահարդարում
դիմահարդարում
hua zhuang pin
շրթնաներկ
շրթնաներկ
chun gao
եղունգների լաք
եղունգների լաք
zhi jia you
բամբակ
բամբակ
hua zhuang mian
եղունգների մկրատ
եղունգների մկրատ
zhi jia jian
օծանելիք
օծանելիք
xiang shui
դիմահարդարման պայուսակ
դիմահարդարման պայուսակ
xi shu bao
աթոռակ
աթոռակ
deng zi
կշեռք
կշեռք
ji zhong cheng
լողանալու խալաթ
լողանալու խալաթ
yu pao
ռետինե ձեռնոցներ
ռետինե ձեռնոցներ
xiang jiao shou tao
տամպոն
տամպոն
wei sheng mian tiao
սանիտարական սրբիչ
սանիտարական սրբիչ
wei sheng jin
քիմիական զուգարան
քիմիական զուգարան
hua xue ce suo
լվացող հեղուկ
լվացող հեղուկ
xi jie jing
ջուր
ջուր
shui
ապակի
ապակի
bo li bei
կտոր
կտոր
ma bu
լողասենյակ
լողասենյակ
yu shi
լվացարան
լվացարան
shui cao
թակել
թակել
shui long tou