armArmenian (հայերեն)
freaFrench with articles (Français avec des articles)
լողասենյակ

լողասենյակ - la salle de bain

Main image
ապակի
le verre
սրբիչ
la serviette
լվացքի մեքենա
la machine à laver
լոգարանի վարագույր
le rideau de douche
սալիկներ
le carrelage
մանր
le pot
ցնցուղ
la douche
ջեռուցում
le chauffage
փրփուրով վաննա
le bain moussant
լոգարան
la baignoire
թակել
le robinet
լվացարան
le lavabo
զուգարան
զուգարան
les toilettes
կզելը զուգարան
կզելը զուգարան
la toilette à la turque
բիդե
բիդե
le bidet
pissoir
pissoir
l'urinoir
զուգարանի թուղթ
զուգարանի թուղթ
le papier toilette
զուգարանի խոզանակ
զուգարանի խոզանակ
la brosse à toilette
ատամի խոզանակ
ատամի խոզանակ
la brosse à dents
ատամի քսուք
ատամի քսուք
le dentifrice
ատամի թել
ատամի թել
le fil dentaire
լվանալ
լվանալ
laver
ձեռքի ցնցուղ
ձեռքի ցնցուղ
la douche manuelle
ցնցուղ
ցնցուղ
la douche intime
ավազան
ավազան
la vasque
մեջքի խոզանակ
մեջքի խոզանակ
la brosse dorsale
օճառ
օճառ
le savon
լոգանքի գել
լոգանքի գել
le gel douche
շամպուն
շամպուն
le shampooing
ճիլոպ
ճիլոպ
le gant de toilette
հատականցք
հատականցք
l'écoulement
կրեմ
կրեմ
la crème
դեզոդորանտ
դեզոդորանտ
le déodorant
հայելի
հայելի
le miroir
ձեռքի հայելի
ձեռքի հայելի
le miroir cosmétique
սափրիչ
սափրիչ
le rasoir
Սափրվելու փրփուր
Սափրվելու փրփուր
la mousse à raser
սափրվելուց հետո քսվող լոսյոն
սափրվելուց հետո քսվող լոսյոն
l'après-rasage
սանր
սանր
la peigne
խոզանակ
խոզանակ
la brosse
մազերի չորացուցիչ
մազերի չորացուցիչ
le sèche-cheveux
մազի լաք
մազի լաք
la laque pour cheveux
դիմահարդարում
դիմահարդարում
le fond de teint
շրթնաներկ
շրթնաներկ
le rouge à lèvres
եղունգների լաք
եղունգների լաք
le vernis à ongles
բամբակ
բամբակ
l'ouate
եղունգների մկրատ
եղունգների մկրատ
le coupe-ongles
օծանելիք
օծանելիք
le parfum
դիմահարդարման պայուսակ
դիմահարդարման պայուսակ
la trousse de toilette
աթոռակ
աթոռակ
le tabouret
կշեռք
կշեռք
le pèse-personne
լողանալու խալաթ
լողանալու խալաթ
le peignoir
ռետինե ձեռնոցներ
ռետինե ձեռնոցներ
les gants de nettoyage
տամպոն
տամպոն
le tampon
սանիտարական սրբիչ
սանիտարական սրբիչ
les serviettes hygiéniques
քիմիական զուգարան
քիմիական զուգարան
la toilette chimique
լվացող հեղուկ
լվացող հեղուկ
le détergent
ջուր
ջուր
l'eau
ապակի
ապակի
le verre
կտոր
կտոր
le chiffon
լողասենյակ
լողասենյակ
la salle de bain
լվացարան
լվացարան
le lavabo
թակել
թակել
le robinet