amhAmharic (አማርኛ)
vieVietnamese (Tiếng Việt)
አካል

አካል - cơ thể

Main image
አፍንጫ
mũi
ቂጥ
mông
ፀጉር
tóc
ትከሻ
vai
እግር
chân
እጅ
bàn tay
ግንባር
trán
ጣት
ngón tay
ፊት
mặt
አይን
mắt
አገጭ
cằm
ጡት
ngực
ክንድ
cánh tay
ህፃን
ህፃን
trẻ con
ሰዉ
ሰዉ
đàn ông
ሴት
ሴት
phụ nữ
ልጃገረድ
ልጃገረድ
bé gái
ወንድ ልጅ
ወንድ ልጅ
bé trai
ራስ
ራስ
đầu
ጀርባ
ጀርባ
lưng
ሆድ
ሆድ
bụng
እምብርት
እምብርት
rốn
የእግር ጣት
የእግር ጣት
ngón chân
ተረከዝ
ተረከዝ
gót chân
አጥንት
አጥንት
xương
ዳሌ
ዳሌ
hông
ጉልበት
ጉልበት
đầu gối
ክርን
ክርን
khuỷu tay
ቆዳ
ቆዳ
da
ጉንጭ
ጉንጭ
ጆሮ
ጆሮ
tai
ከንፈር
ከንፈር
môi
አፍ
አፍ
miệng
ጥርስ
ጥርስ
răng
ምላስ
ምላስ
lưỡi
አንጎል
አንጎል
não
ልብ
ልብ
tim
ጡንቻ
ጡንቻ
cơ bắp
ሳምባ
ሳምባ
phổi
ጉበት
ጉበት
gan
ሆድ
ሆድ
dạ dày
ኩላሊቶች
ኩላሊቶች
thận
የግብረስጋ ግንኙነት
የግብረስጋ ግንኙነት
giao hợp
ኮንዶም
ኮንዶም
bao cao su
የሴት እንቁላል
የሴት እንቁላል
noãn
የዘር ፈሳሻ
የዘር ፈሳሻ
tinh dịch
እርግዝና
እርግዝና
mang thai
የወር አበባ
የወር አበባ
kinh nguyệt
እምስ
እምስ
âm vật
ቁላ
ቁላ
dương vật
ቅንድብ
ቅንድብ
lông mày
ፀጉር
ፀጉር
tóc
አንገት
አንገት
cổ
እግር
እግር
bàn chân
እጅ
እጅ
bàn tay
መድማት
መድማት
chảy máu
ኪኒን
ኪኒን
viên thuốc
ህመም
ህመም
cơn đau