azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
berBerber (Taschelhit)
bədən

bədən - tafkka/tazzit

Main image
burun
tinxert/tinzert
sağrı
asuḍ/axxʷna/tabanna
saç
acewwaf
çiyin
iɣir
ayaq
aḍaṛ
əl
afus
alın
ignzi
barmaq
aḍaḍ
üz
udm
göz
tiṭṭt
buxaq
taqqsmart
döş
idmarn
qol
iɣil
körpə
körpə
bjjuk/bijjuk/tazzant
kişi
kişi
argaz
qadın
qadın
tamɣart/tamṭṭuḍt
qız
qız
tafruxt/tarbat
oğlan
oğlan
afrux/arba
baş
baş
agayyu/ixf/aqqllal
bel
bel
tadawt/tiɣʷṛaḍ
qarın
qarın
aḥlig/aḥbbuḍ
göbək
göbək
abuḍ
ayaq barmağı
ayaq barmağı
tifdent/tifnzit
daban
daban
awurz
sümük
sümük
arz
bud
bud
hip
diz
diz
afud
dirsək
dirsək
tiɣʷmert
dəri
dəri
skin
yanaq
yanaq
aguẓẓ/aqqulli/agulli
qulaq
qulaq
amzzuɣ
dodaq
dodaq
Lippe
ağız
ağız
imi
diş
diş
axʷs
dil
dil
ils
beyin
beyin
brain
ürək
ürək
ul
əzələ
əzələ
muscle
ağciyər
ağciyər
turin
qaraciyər
qaraciyər
tasa
mədə
mədə
stomach
böyrəklər
böyrəklər
tiggẓẓelt
cinsi yaxınlıq
cinsi yaxınlıq
uqqan/tagust/ammiqqir
kondom
kondom
condom
qadın cinsi hüceyrə
qadın cinsi hüceyrə
ovum
sperma
sperma
semen
hamiləlik
hamiləlik
arbbu
aybaşı
aybaşı
menstruation
vagina
vagina
vagina
penis
penis
penis
qaş
qaş
timiwt
saç
saç
acewwaf
boyun
boyun
taḥjjamt
ayaq
ayaq
aḍaṛ
əl
əl
afus
qanaxma
qanaxma
bleeding
həb
həb
pill
ağrı
ağrı
aṭṭan/tagẓaẓt