babyGerman baby language (joke) (Babysprache (Scherzartikel))
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
dadababa

dadababa - shen ti

Main image
bababa
bi zi
popo
pi gu
dadababa
tou fa
bababa
jian bang
dadaba
tui
baba
shou
bababa
qian e
dada
shou zhi
dada
lian
dada
yan jing
dadababa
xia ba
da
ru fang
bababa
shou bi
bebi
bebi
ying tong
papa!
papa!
nan ren
mama
mama
nü ren
baba
baba
nü hai
babadada
babadada
nan hai
bababa
bababa
tou
baba
baba
bei bu
dadababa
dadababa
du zi
dada
dada
du qi
dadababa
dadababa
jiao zhi
ba
ba
jiao hou gen
badada
badada
gu tou
bababa
bababa
tun bu
dada
dada
xi gai
dadadada
dadadada
shou zhou
dadaba
dadaba
pi fu
badada
badada
lian jia
dada
dada
er duo
babababa
babababa
zui chun
dadababa
dadababa
zui
dadadada
dadadada
ya chi
baba
baba
she tou
dadadada
dadadada
nao
baba
baba
xin zang
dada
dada
ji rou
dada
dada
fei
dada
dada
gan zang
dadababa
dadababa
wei
dadaba
dadaba
shen zang
babadada
babadada
xing jiao
dada
dada
bi yun tao
badada
badada
luan zi
dadababa
dadababa
jing zi
dadababa
dadababa
huai yun
ba
ba
yue jing
mumu
mumu
yin dao
pipi
pipi
yin jing
dada
dada
mei mao
dadababa
dadababa
tou fa
bababa
bababa
bo zi
babababa
babababa
jiao
baba
baba
shou
dadadada
dadadada
chu xue
dadaba
dadaba
yao wan
dadababa
dadababa
tong