chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
babyGerman baby language (joke) (Babysprache (Scherzartikel))
shen ti

shen ti - dadababa

Main image
bi zi
bababa
pi gu
popo
tou fa
dadababa
jian bang
bababa
tui
dadaba
shou
baba
qian e
bababa
shou zhi
dada
lian
dada
yan jing
dada
xia ba
dadababa
ru fang
da
shou bi
bababa
ying tong
ying tong
bebi
nan ren
nan ren
papa!
nü ren
nü ren
mama
nü hai
nü hai
baba
nan hai
nan hai
babadada
tou
tou
bababa
bei bu
bei bu
baba
du zi
du zi
dadababa
du qi
du qi
dada
jiao zhi
jiao zhi
dadababa
jiao hou gen
jiao hou gen
ba
gu tou
gu tou
badada
tun bu
tun bu
bababa
xi gai
xi gai
dada
shou zhou
shou zhou
dadadada
pi fu
pi fu
dadaba
lian jia
lian jia
badada
er duo
er duo
dada
zui chun
zui chun
babababa
zui
zui
dadababa
ya chi
ya chi
dadadada
she tou
she tou
baba
nao
nao
dadadada
xin zang
xin zang
baba
ji rou
ji rou
dada
fei
fei
dada
gan zang
gan zang
dada
wei
wei
dadababa
shen zang
shen zang
dadaba
xing jiao
xing jiao
babadada
bi yun tao
bi yun tao
dada
luan zi
luan zi
badada
jing zi
jing zi
dadababa
huai yun
huai yun
dadababa
yue jing
yue jing
ba
yin dao
yin dao
mumu
yin jing
yin jing
pipi
mei mao
mei mao
dada
tou fa
tou fa
dadababa
bo zi
bo zi
bababa
jiao
jiao
babababa
shou
shou
baba
chu xue
chu xue
dadadada
yao wan
yao wan
dadaba
tong
tong
dadababa