chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
panPunjabi (ਪੰਜਾਬੀ)
shen ti

shen ti - ਸਰੀਰ

Main image
bi zi
ਨੱਕ
pi gu
ਤਲਵਾਂ
tou fa
ਵਾਲ
jian bang
ਮੋਢਾ
tui
ਲੱਤ
shou
ਹੱਥ
qian e
ਮੱਥਾ
shou zhi
ਉਂਗਲ
lian
ਚਿਹਰਾ
yan jing
ਅੱਖ
xia ba
ਠੋਡੀ
ru fang
ਸੀਨਾ
shou bi
ਬਾਂਹ
ying tong
ying tong
ਸ਼ਿਸ਼ੂ
nan ren
nan ren
ਆਦਮੀ
nü ren
nü ren
ਮਹਿਲਾ
nü hai
nü hai
ਕੁੜੀ
nan hai
nan hai
ਮੁੰਡਾ
tou
tou
ਸਿਰ
bei bu
bei bu
ਢੁਈ
du zi
du zi
ਢਿੱਡ
du qi
du qi
ਧੰਨੀ
jiao zhi
jiao zhi
ਪੈਰ ਦੀ ਉਂਗਲੀ
jiao hou gen
jiao hou gen
ਅੱਡੀ
gu tou
gu tou
ਹੱਡ
tun bu
tun bu
ਕਮਰ
xi gai
xi gai
ਗੋਡਾ
shou zhou
shou zhou
ਕੂਹਣੀ
pi fu
pi fu
ਚਮੜੀ
lian jia
lian jia
ਗੱਲ੍ਹ
er duo
er duo
ਕੰਨ
zui chun
zui chun
ਬੁੱਲ੍ਹ
zui
zui
ਮੂੰਹ
ya chi
ya chi
ਦੰਦ
she tou
she tou
ਜੀਭ
nao
nao
ਦਿਮਾਗ
xin zang
xin zang
ਦਿਲ
ji rou
ji rou
ਮਾਂਸਪੇਸ਼ੀ
fei
fei
ਫੇਫੜਾ
gan zang
gan zang
ਜਿਗਰ
wei
wei
ਪੇਟ
shen zang
shen zang
ਗੁਰਦੇ
xing jiao
xing jiao
ਸੰਭੋਗ
bi yun tao
bi yun tao
ਕੌਂਡਮ
luan zi
luan zi
ਇਸਤਰੀ ਅੰਡਾਣੂ
jing zi
jing zi
ਸ਼ੁਕਰਾਣੂ
huai yun
huai yun
ਗਰਭ-ਅਵਸਥਾ
yue jing
yue jing
ਮਾਹਵਾਰੀ
yin dao
yin dao
ਇਸਤਰੀ ਗੁਪਤ ਅੰਗ
yin jing
yin jing
ਪੁਰਸ਼ ਇੰਦਰੀ
mei mao
mei mao
ਭਰਵੱਟਾ
tou fa
tou fa
ਵਾਲ
bo zi
bo zi
ਗਰਦਨ
jiao
jiao
ਪੈਰ
shou
shou
ਹੱਥ
chu xue
chu xue
ਖੂਨ ਦਾ ਰਿਸਾਵ
yao wan
yao wan
ਗਰਭਨਿਰੋਧਕ ਗੋਲੀ
tong
tong
ਦਰਦ