babyGerman baby language (joke) (Babysprache (Scherzartikel))
marMarathi (मराठी)
meina

meina - मुलांची खोली

Main image
heia!
पलंग
auto
खेळण्यातली कार
dadadada
खुळखुळा
babababa
भेटवस्तू
bababa
बाहुलीचे घर
bababa
मऊ खेळणे
bababa
गजराचे घड्याळ
dadadada
dadadada
फुगा
heia!
heia!
पलंग
dadaba
dadaba
बाबागाडी
dadababa
dadababa
पत्ते
bababa
bababa
जिगसॉ
dadababa
dadababa
चित्रमय पुस्तके
badada
badada
लीगो ब्रिक्स
badada
badada
खेळण्याचे ठोकळे
dada
dada
अॅक्शन फिगर
dadadada
dadadada
बेबीग्रो
dadaba
dadaba
फ्रिस्बी
dadaba
dadaba
चिमणाळे
ba
ba
बोर्डवरील खेळ
baba
baba
फासा
dadababa
dadababa
खेळण्यातली ट्रेन
lula
lula
डमी
baba
baba
पार्टी
dadaba
dadaba
चित्रांचे पुस्तक
dada
dada
चेंडू
dada
dada
बाहुली
badada
badada
खेळणे
dadaba
dadaba
वाळूचा खड्डा
babababa
babababa
झोपाळा
dadababa
dadababa
खेळणी
dadaba
dadaba
व्हिडिओ गेम कन्सोल
babadada
babadada
तीनचाकी सायकल
dadababa
dadababa
टेडी बेअर
dadaba
dadaba
कपड्यांचे कपाट
bababa
bababa
बाळाची बाटली
ba
ba
चित्र काढण्याचे पॅड
dada
dada
रंगपेटी
babadada
babadada
कचऱ्याचा डबा
dadaba
dadaba
दप्तर
baba
baba
उशी
ba
ba
चित्र काढण्याचा ब्रश
dadababa
dadababa
क्रीडांगण
babadada
babadada
पलंगपोस
bababa
bababa
पेन्सिल
bababa
bababa
चित्र
baba
baba
पट्टी