armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
քաղաք

քաղաք - cheng shi

Main image
տաքսի
chu zu che
լուսացույց
hong lü deng
հետիոտնային անցում
ban ma xian
փողոց
jie dao
փողոցային լամպ
lu deng
հետիոտն
xing ren
խորտկարան
xiao chi dian
մայթ
ren xing dao
անցում
shi zi lu kou
կինոթատրոն
dian ying yuan
աղբաման
la ji xiang
գովազդ
guang gao
գյուղ
գյուղ
cun zhuang
քաղաքի կենտրոնում
քաղաքի կենտրոնում
shi zhong xin
տուն
տուն
fang zi
խրճիթ
խրճիթ
xiao wu
բնակարան
բնակարան
gong yu
երկաթուղային կայարան
երկաթուղային կայարան
huo che zhan
քաղաքապետարան
քաղաքապետարան
shi zheng ting
թանգարան
թանգարան
bo wu guan
դպրոց
դպրոց
xue xiao
համալսարան
համալսարան
da xue
բանկ
բանկ
yin hang
հիվանդանոց
հիվանդանոց
yi yuan
հյուրանոց
հյուրանոց
jiu dian
դեղատուն
դեղատուն
yao fang
գրասենյակ
գրասենյակ
ban gong shi
գրքույկ խանութ
գրքույկ խանութ
shu dian
խանութ
խանութ
shang dian
ծաղկի խանութ
ծաղկի խանութ
hua dian
սուպերմարկետ
սուպերմարկետ
chao shi
շուկա
շուկա
shi chang
հանրախանութ
հանրախանութ
bai huo shang dian
ձկան խանութ
ձկան խանութ
yu dian
առեւտրի կենտրոն
առեւտրի կենտրոն
gou wu zhong xin
նավահանգիստ
նավահանգիստ
hai gang
զբոսայգի
զբոսայգի
gong yuan
բանկերը
բանկերը
chang deng
կամուրջ
կամուրջ
qiao
աստիճաններ
աստիճաններ
lou ti
մետրո
մետրո
di tie
թունել
թունել
sui dao
ավտոբուսի կանգառ
ավտոբուսի կանգառ
gong jiao che zhan
բար
բար
jiu ba
փոստարկղ
փոստարկղ
you tong
փողոցային նշան
փողոցային նշան
lu biao
ավտոկայանման հաշվիչ
ավտոկայանման հաշվիչ
ting che ji shi qi
կենդանաբանական այգի
կենդանաբանական այգի
dong wu yuan
լողավազան
լողավազան
you yong guan
մզկիթ
մզկիթ
qing zhen si
ֆերմա
ֆերմա
nong chang
աղտոտման
աղտոտման
wu ran
գերեզմանոց
գերեզմանոց
mu di
եկեղեցի
եկեղեցի
jiao tang
խաղահրապարակ
խաղահրապարակ
cao chang
տաճար
տաճար
si miao
մսամթերքի խանութ
մսամթերքի խանութ
rou pu
օդանավակայան
օդանավակայան
ji chang
հացամթերքի խանութ
հացամթերքի խանութ
mian bao fang
գործարան
գործարան
gong chang
տուն
տուն
fang zi