armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
օրական

օրական - yin liao

Main image
հյութ
guo zhi
կաթ
niu nai
սպիրտ
jiu
կակաո
ke ke
ջուր
ջուր
shui
հյութ
հյութ
guo zhi
կաթ
կաթ
niu nai
կոլա
կոլա
ke le
գինի
գինի
hong jiu
գարեջուր
գարեջուր
pi jiu
սպիրտ
սպիրտ
jiu
կակաո
կակաո
ke ke
թեյ
թեյ
cha
սուրճ
սուրճ
ka fei
էսպրեսսո
էսպրեսսո
yi shi nong suo ka fei
կապուչինո
կապուչինո
ka bu qi nuo
օրական
օրական
yin liao
ապակի
ապակի
bo li bei
շիշ
շիշ
ping zi