azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
berBerber (Taschelhit)
Yer kürəsi

Yer kürəsi - akal

Main image
Avropa
Avropa
euṛubba
Şimali Amerika
Şimali Amerika
Mirikan n iẓẓlmeḍ
Cənubi Amerika
Cənubi Amerika
Mirikan n iffus
Afrika
Afrika
afrika
Asiya
Asiya
asiya
Avstraliya
Avstraliya
uuṣṭṛalya
Atlantik
Atlantik
agaraw aṭlaṣan
Sakit Okean
Sakit Okean
agaraw irggign
Hind okeanı
Hind okeanı
agaraw n Hindya
Antarktika Okeanı
Antarktika Okeanı
ill n Wantarktika
Şimal Buzlu okeanı
Şimal Buzlu okeanı
ill n Warktika
Şimal qütbü
Şimal qütbü
ttemi n iẓẓlmeḍ
Cənub qütbü
Cənub qütbü
ttemi n iffus
Antarktika
Antarktika
antarktika
ölkə
ölkə
akal
dəniz
dəniz
ill/ilel
ada
ada
island
millət
millət
nation
dövlət
dövlət
state