azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
hunHungarian (magyar nyelv)
Yer kürəsi

Yer kürəsi - föld

Main image
Avropa
Avropa
Európa
Şimali Amerika
Şimali Amerika
Észak-Amerika
Cənubi Amerika
Cənubi Amerika
Dél-Amerika
Afrika
Afrika
Afrika
Asiya
Asiya
Ázsia
Avstraliya
Avstraliya
Ausztrália
Atlantik
Atlantik
Atlanti-óceán
Sakit Okean
Sakit Okean
Csendes-óceán
Hind okeanı
Hind okeanı
Indiai-óceán
Antarktika Okeanı
Antarktika Okeanı
Déli-óceán
Şimal Buzlu okeanı
Şimal Buzlu okeanı
Jeges-tenger
Şimal qütbü
Şimal qütbü
Északi-sark
Cənub qütbü
Cənub qütbü
Déli-sark
Antarktika
Antarktika
Antarktisz
ölkə
ölkə
szárazföld
dəniz
dəniz
tenger
ada
ada
sziget
millət
millət
nemzet
dövlət
dövlət
állam