armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
տնտեսություն

տնտեսություն - jing ji

գնել
գնել
mai
վճարել
վճարել
fu qian
առեւտրի
առեւտրի
jiao yi
փող
փող
xian jin
դոլար
դոլար
mei yuan
եվրո
եվրո
ou yuan
իեն
իեն
ri yuan
ռուբլի
ռուբլի
lu bu
շվեյցարական ֆրանկ
շվեյցարական ֆրանկ
rui shi fa lang
յուան
յուան
ren min bi
ռուպի
ռուպի
lu bi
բանկոմատ
բանկոմատ
ti kuan chu
փոխանակման կետ
փոխանակման կետ
wai bi dui huan chu
ոսկի
ոսկի
jin
արծաթ
արծաթ
yin
նավթ
նավթ
shi you
էներգիա
էներգիա
neng yuan
գին
գին
jia ge
պայմանագիր
պայմանագիր
he tong
հարկ
հարկ
shui jin
ակցիաներ
ակցիաներ
gu piao
աշխատանք
աշխատանք
gong zuo
ծառայող
ծառայող
zhi yuan
գործատուն
գործատուն
lao ban
գործարան
գործարան
gong chang
խանութ
խանութ
shang dian
բանկ
բանկ
yin hang
աղտոտման
աղտոտման
wu ran