azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
berBerber (Taschelhit)
iqtisadiyyat

iqtisadiyyat - economy

satın almaq
satın almaq
seɣ
ödəmək
ödəmək
pay
alverlə məşğul olmaq
alverlə məşğul olmaq
trade
pul
pul
idrimen/iqqaṛiḍen
dollar
dollar
ḍḍulaṛ
avro
avro
yuṛu
yen
yen
yen
rubl
rubl
arubel
frank
frank
fṛank
renminbi yuan
renminbi yuan
ayuwan
rupi
rupi
adrim n Ihndiyen
bankomat
bankomat
mmel n ufru
valyuta mübadiləsi məntəqəsi
valyuta mübadiləsi məntəqəsi
mmel n usnifl n idrimen
qızıl
qızıl
ureɣ
gümüş
gümüş
nnqqurt/aaẓṛef
neft
neft
wiɉɉan 
enerji
enerji
tafasa
qiymət
qiymət
ṛeḥsab
müqavilə
müqavilə
contract
vergi
vergi
tax
səhm
səhm
asrus
işləmək
işləmək
xeddem
işçi
işçi
employee
işəgötürən
işəgötürən
employer
fabrik
fabrik
anuḍ
dükan
dükan
shop
bank
bank
agadir
ətraf mühitin çirklənməsi
ətraf mühitin çirklənməsi
pollution