armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
շտապ օգնություն

շտապ օգնություն - jin ji qing kuang

Օգնություն!
Օգնություն!
jiu ming!
տագնապի ազդանշան
տագնապի ազդանշան
jing bao
հարձակում
հարձակում
tu ji
հարձակում
հարձակում
gong ji
վտանգ
վտանգ
wei xian
վթարային ելք
վթարային ելք
jin ji chu kou
Հրդեհ
Հրդեհ
zhao huo la!
կրակմարիչ
կրակմարիչ
mie huo qi
վթար
վթար
yi wai
առաջին օգնության դեղարկղ
առաջին օգնության դեղարկղ
ji jiu xiang
SOS
SOS
hu jiu xin hao
ոստիկանություն
ոստիկանություն
jing cha
ցավ
ցավ
tong
վարակ
վարակ
gan ran
վնասվածք
վնասվածք
shou shang
ահազանգ
ահազանգ
ji jiu dian hua
գլխացավ
գլխացավ
tou tong
հիվանդություն
հիվանդություն
ji bing
դիաբետ
դիաբետ
tang niao bing
ծնունդ
ծնունդ
chu sheng
ալերգիա
ալերգիա
guo min
ատամնաբույժ
ատամնաբույժ
ya yi
բժիշկ
բժիշկ
yi sheng
կաթված
կաթված
zhong feng
հաբ
հաբ
yao wan
շտապ օգնություն
շտապ օգնություն
jin ji qing kuang
վիրակապ
վիրակապ
beng dai
վիրուս
վիրուս
bing du
հազ
հազ
ke sou
անգիտակից
անգիտակից
hun mi
փորլուծություն
փորլուծություն
fu xie
հաբեր
հաբեր
yao pian
վիրահատությւոն
վիրահատությւոն
shou shu
դեղորայք
դեղորայք
yao wu
տենդ
տենդ
fa shao
հրշեջ բաժանմունք
հրշեջ բաժանմունք
xiao fang dui
սրտի կաթված
սրտի կաթված
xin zang bing fa zuo
ոստիկան
ոստիկան
jing guan
ներարկում
ներարկում
zhu she
սպանել
սպանել
sha
արյունահոսություն
արյունահոսություն
chu xue
հիվանդ / առողջ
հիվանդ / առողջ
sheng bing/jian kang