azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
goyuTraditional Chinese (Taiwan) (繁體中文(臺灣))
ailə

ailə -

Main image
baba
祖父
nənə
祖母
oğul
兒子
qız
女兒
ata
父親
ana
母親
körpə
嬰兒
qonaq
qonaq
客人
xala/bibi
xala/bibi
阿姨
əmi/dayı
əmi/dayı
叔叔
qardaş
qardaş
兄弟
bacı
bacı
姐妹
qardaş / bacı
qardaş / bacı
兄弟/姐妹
körpə
körpə
嬰兒