azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
berBerber (Taschelhit)
ferma

ferma - tibḥirt/urti

Main image
qoşqu
arrmmuk/aṛṛmmuk
eşşək
aγyul
saman dəsti
alim
traktor
timkerrt/timjjukeṛṛt
quzu
alqqaɛ/alqqaγ
qoyun
tili/tahruyt
at
ayyis
dayça
ajdaɛ/acniḍ/awggan
sahə
igr
kəndli ev
tibḥirt/urti
anbar
alhri
keçi
keçi
taɣaṭṭ
inək
inək
tafunast
dana
dana
aɛlluc
donuz
donuz
ilf
donuz balası
donuz balası
aknuz n ilef
öküz
öküz
aɣʷi
qaz
qaz
tawzzint
ördək
ördək
tafullust waman
cücə
cücə
tafullust
toyuq
toyuq
hen
xoruz
xoruz
tafulllust
siçovul
siçovul
rat
pişik
pişik
tamucca
siçan
siçan
taɣrdayt
öküz
öküz
ox
it
it
ikzin
itdamı
itdamı
agrur n waydi
bağ şlanqı
bağ şlanqı
aqqadus n tissi
susəpən
susəpən
watering can
dəryaz
dəryaz
scythe
kotan
kotan
asɣnmi
oraq
oraq
sickle
kətman
kətman
hoe
yaba
yaba
pitchfork
balta
balta
acaqqur
əl arabası
əl arabası
tamsmattayt/tansmattayt
çalov
çalov
trough
süd bidonu
süd bidonu
aqqʷlil n tgʷfayt
çuval
çuval
sack
çəpər
çəpər
afrag
tövlə
tövlə
stable
istixana
istixana
greenhouse
torpaq
torpaq
soil
toxum
toxum
seed
gübrə
gübrə
fertilizer
taxılbiçən kombayn
taxılbiçən kombayn
tacwwalt n takat
məhsul yığmaq
məhsul yığmaq
harvest
məhsul yığımı
məhsul yığımı
harvest
yam
yam
yams
buğda
buğda
wheat
soya
soya
soy
kartof
kartof
baṭaṭa
dən
dən
asngar
raps
raps
rapeseed
meyvə ağacı
meyvə ağacı
fruit tree
maniok
maniok
manioc
yarma
yarma
cereals
su
su
aman
alma
alma
taḍffuyt
isti / sərin
isti / sərin
warm / cool
isti / soyuq
isti / soyuq
ireɣa/ikrem=iṣmmiḍ
yumurta
yumurta
taglayt
portağal
portağal
orange
ağcaqanad
ağcaqanad
mosquito
böcək
böcək
iglgiz
ferma
ferma
tibḥirt/urti
heyvanlar
heyvanlar
animals
əl arabası
əl arabası
cart
vedrə
vedrə
aga
heyvan yeməyi
heyvan yeməyi
tirmt n imudar
meyvə
meyvə
igʷmma
iqlim
iqlim
climate
düyü
düyü
tafarat/tafγa/maru
milçək
milçək
fly
yerkökü
yerkökü
xizzu
soğan
soğan
ṛebseṛ
bal
bal
tamment
arı
arı
tazizwit
tərəvəz
tərəvəz
acaga/acaka