babyGerman baby language (joke) (Babysprache (Scherzartikel))
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
dadaba

dadaba - fang zi

Main image
baba
chuang hu
babadada
wu ding
babadada
la ji tong
badada
hua yuan
ba
xin xiang
dada
che ku
dadaba
luo shui guan
dingdong
men ling
bababa
men
ba
yan cong
dadadada
dadadada
ke ting
bababa
bababa
yu shi
bababa
bababa
chu fang
dadababa
dadababa
wo shi
badada
badada
di ban
dadababa
dadababa
qiang bi
bababa
bababa
diao ding
dada
dada
di jiao
dadababa
dadababa
sang na
babababa
babababa
yang tai
dadadada
dadadada
lu tai
bababa
bababa
you yong chi
baba
baba
ge cao ji
dadaba
dadaba
bei dan
babadada
babadada
chuang zhao
heia!
heia!
chuang
dada
dada
sao zhou
dadaba
dadaba
shui tong
dadababa
dadababa
kai guan
baba
baba
ban gong shi
aua!
aua!
cha zuo
dadaba
dadaba
fang zi
ba
ba
yan cong
baba
baba
dian zi
badada
badada
zha lan
babadada
babadada
la ji tong
dadadada
dadadada
lou ti
baba
baba
chang deng
dada
dada
dian ti
wauwau
wauwau
gou
dada
dada
di tan
dadababa
dadababa
sa shui hu
dadaba
dadaba
mie huo qi