babyGerman baby language (joke) (Babysprache (Scherzartikel))
prsPersian Dari (دری)
dadaba

dadaba - خانه

Main image
baba
کلکین
babadada
پشت بام
babadada
سطل زباله
badada
باغچه
ba
صندوق نامه
dada
گراج
dadaba
آب رو
dingdong
زنگ دروازه
bababa
دروازه
ba
دودکش
dadadada
dadadada
اطاق نشیمن
bababa
bababa
حمام / دستشویی
bababa
bababa
آشپزخانه
dadababa
dadababa
اطاق خواب
badada
badada
کف زمین
dadababa
dadababa
دیوار
bababa
bababa
سقف
dada
dada
گودام زیر زمینی
dadababa
dadababa
سونا
babababa
babababa
بالکن
dadadada
dadadada
برنده / بالکن
bababa
bababa
حوض
baba
baba
ماشین درو کردن چمن
dadaba
dadaba
ورق کاغذ
babadada
babadada
روجایی
heia!
heia!
تختخواب
dada
dada
جارو
dadaba
dadaba
سطل
dadababa
dadababa
سویچ
baba
baba
دفتر
aua!
aua!
پلک
dadaba
dadaba
خانه
ba
ba
دودکش
baba
baba
بالشت
badada
badada
دیوار مرزی از چوب یا سیم خار دار
babadada
babadada
سطل زباله
dadadada
dadadada
زینه ها
baba
baba
دراز چوکی
dada
dada
لفت
wauwau
wauwau
سگ
dada
dada
فرش
dadababa
dadababa
آبپاش
dadaba
dadaba
آله ضد حریق