armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
խոհանոց

խոհանոց - chu fang

Main image
տոստեր
kao mian bao ji
աղբարկղ
la ji tong
միկրոալիքային վառարան
wei bo lu
վառարան
kao xiang
խոհանոցի կշեռք
chu fang cheng
սառնարանի
bing xiang
սառնարան
bing gui
աման լվացող սարք
xi wan ji
լվացող հեղուկ
xi jie jing
կաթսա
կաթսա
chui ju
կճուճ
կճուճ
guo
թուջե աման
թուջե աման
zhu tie guo
wok / kadai
wok / kadai
sha guo
թավա
թավա
ping di guo
թեյնիկ
թեյնիկ
shui hu
շոգենավ
շոգենավ
zheng guo
ջեռոցի սկուտեղ
ջեռոցի սկուտեղ
kao pan
ամանեղեն
ամանեղեն
tao ci guo
բաժակ
բաժակ
ma ke bei
խորը աման
խորը աման
wan
փայտիկներ
փայտիկներ
kuai zi
շերեփ
շերեփ
chang bing shao
խոհանոցային բահիկ
խոհանոցային բահիկ
chan zi
հարել
հարել
jiao ban qi
քամիչ
քամիչ
lü wang
մաղ
մաղ
shai zi
քերիչ
քերիչ
mo sui ji
հավանգ
հավանգ
yan bo
խորոված
խորոված
shao kao
բաց կրակի
բաց կրակի
ming huo
տախտակ
տախտակ
cai ban
գրտնակ
գրտնակ
gan mian zhang
խցանահան
խցանահան
kai ping qi
բանկա
բանկա
guan zi
բացիչ
բացիչ
kai ping qi
խոհանոցային բռնիչ
խոհանոցային բռնիչ
ge re shou tao
լվացարան
լվացարան
shui cao
խոզանակ
խոզանակ
shua zi
սպունգ
սպունգ
hai mian
բլենդեր
բլենդեր
jiao ban ji
սառնարան
սառնարան
leng cang xiang
մանկական շիշ
մանկական շիշ
nai ping
թակել
թակել
shui long tou
սոուս
սոուս
jiang
խոհանոցի կշեռք
խոհանոցի կշեռք
chu fang cheng
աման լվացող սարք
աման լվացող սարք
xi wan ji
վառարան
վառարան
kao xiang
կտոր
կտոր
ma bu
պատառաքաղ
պատառաքաղ
can cha
տաք / սառը
տաք / սառը
re/leng
սնունդ
սնունդ
shi wu
համեմունքներ
համեմունքներ
tiao wei liao
դանակ
դանակ
dao
ափսե
ափսե
die zi
պնակ
պնակ
die zi
խոհարար
խոհարար
zuo fan
խոհանոց
խոհանոց
chu fang
վառելափայտ
վառելափայտ
mu chai
գավաթ
գավաթ
bei zi
աղբարկղ
աղբարկղ
la ji tong
լվացող հեղուկ
լվացող հեղուկ
xi jie jing
թեյի գդալ
թեյի գդալ
cha chi
սառնարան
սառնարան
bing gui
գդալ
գդալ
shao zi
ֆիլտրող սրճեփ
ֆիլտրող սրճեփ
shen lü qi
խոր ափսե
խոր ափսե
tang pan