armArmenian (հայերեն)
freaFrench with articles (Français avec des articles)
խոհանոց

խոհանոց - la cuisine

Main image
տոստեր
le grille-pain
աղբարկղ
la poubelle
միկրոալիքային վառարան
le four à micro-ondes
վառարան
le four
խոհանոցի կշեռք
la balance de cuisine
սառնարանի
le réfrigérateur
սառնարան
le compartiment congélateur
աման լվացող սարք
le lave-vaisselle
լվացող հեղուկ
le détergent
կաթսա
կաթսա
le four
կճուճ
կճուճ
la casserole
թուջե աման
թուջե աման
la marmite
wok / kadai
wok / kadai
le wok/kadai
թավա
թավա
la poêle
թեյնիկ
թեյնիկ
la bouilloire electrique
շոգենավ
շոգենավ
le cuiseur vapeur
ջեռոցի սկուտեղ
ջեռոցի սկուտեղ
la plaque de cuisson
ամանեղեն
ամանեղեն
la vaisselle
բաժակ
բաժակ
le gobelet
խորը աման
խորը աման
la coupe
փայտիկներ
փայտիկներ
les baguettes
շերեփ
շերեփ
la louche
խոհանոցային բահիկ
խոհանոցային բահիկ
la spatule
հարել
հարել
le fouet
քամիչ
քամիչ
la passoire
մաղ
մաղ
le tamis
քերիչ
քերիչ
la râpe
հավանգ
հավանգ
le mortier
խորոված
խորոված
le barbecue
բաց կրակի
բաց կրակի
la cheminée
տախտակ
տախտակ
la planche à découper
գրտնակ
գրտնակ
le rouleau à pâtisserie
խցանահան
խցանահան
le tire-bouchon
բանկա
բանկա
la boîte
բացիչ
բացիչ
l'ouvre-boîte
խոհանոցային բռնիչ
խոհանոցային բռնիչ
les maniques
լվացարան
լվացարան
le lavabo
խոզանակ
խոզանակ
la brosse
սպունգ
սպունգ
l'éponge
բլենդեր
բլենդեր
le mixeur
սառնարան
սառնարան
le congélateur
մանկական շիշ
մանկական շիշ
le biberon
թակել
թակել
le robinet
սոուս
սոուս
la sauce
խոհանոցի կշեռք
խոհանոցի կշեռք
la balance de cuisine
աման լվացող սարք
աման լվացող սարք
le lave-vaisselle
վառարան
վառարան
le four
կտոր
կտոր
le chiffon
պատառաքաղ
պատառաքաղ
la fourchette
տաք / սառը
տաք / սառը
chaud/froid
սնունդ
սնունդ
l'alimentation
համեմունքներ
համեմունքներ
les épices
դանակ
դանակ
le couteau
ափսե
ափսե
l'assiette
պնակ
պնակ
la soucoupe
խոհարար
խոհարար
cuire
խոհանոց
խոհանոց
la cuisine
վառելափայտ
վառելափայտ
le bois de chauffage
գավաթ
գավաթ
la tasse
աղբարկղ
աղբարկղ
la poubelle
լվացող հեղուկ
լվացող հեղուկ
le détergent
թեյի գդալ
թեյի գդալ
la cuillère à thé
սառնարան
սառնարան
le compartiment congélateur
գդալ
գդալ
la cuillère
ֆիլտրող սրճեփ
ֆիլտրող սրճեփ
la machine à café
խոր ափսե
խոր ափսե
l'assiette à soupe