armArmenian (հայերեն)
runKirundi (Ikirundi)
խոհանոց

խոհանոց - igikoni

Main image
տոստեր
icuma gishusha umukate
աղբարկղ
igiseke c' umucafu
միկրոալիքային վառարան
icuma gishusha infungugwa
վառարան
imashini iteka
խոհանոցի կշեռք
umunzane w'imfungugwa
սառնարանի
ifirigo
սառնարան
ahakanyisha cane
աման լվացող սարք
isabune yo koza ibirisho
լվացող հեղուկ
isabune y'amazi
կաթսա
կաթսա
ishiga
կճուճ
կճուճ
isafuriya
թուջե աման
թուջե աման
isafuriya y' icuma
wok / kadai
wok / kadai
ipanu bita wok
թավա
թավա
ipanu
թեյնիկ
թեյնիկ
akuma gashusha amazi
շոգենավ
շոգենավ
isafuriya itekesha umuhisha
ջեռոցի սկուտեղ
ջեռոցի սկուտեղ
ico bakorerako imikate
ամանեղեն
ամանեղեն
ibirisho
բաժակ
բաժակ
igikombe
խորը աման
խորը աման
ibakure
փայտիկներ
փայտիկներ
uduti two kurisha
շերեփ
շերեփ
icaruzo c' isupu
խոհանոցային բահիկ
խոհանոցային բահիկ
ikimamiro
հարել
հարել
agakubitisho
քամիչ
քամիչ
imashini isya ibifungurwa
մաղ
մաղ
akayunguruzo
քերիչ
քերիչ
agakatakata imfungugwa
հավանգ
հավանգ
agasekuro
խորոված
խորոված
icokerezo
բաց կրակի
բաց կրակի
urucaniro
տախտակ
տախտակ
urubaho rwo gukatirako
գրտնակ
գրտնակ
akabaho bakoresha spageti
խցանահան
խցանահան
urupfunguzo rw'umuvinyu
բանկա
բանկա
agasandugu
բացիչ
բացիչ
urupfunguzo rw'agasandugu
խոհանոցային բռնիչ
խոհանոցային բռնիչ
ivyo gufatisha isafuriya ishushe
լվացարան
լվացարան
icogerezo
խոզանակ
խոզանակ
uburoso
սպունգ
սպունգ
ivyogesho
բլենդեր
բլենդեր
imigiseri
սառնարան
սառնարան
frigo nini ikanyisha cane
մանկական շիշ
մանկական շիշ
bibero
թակել
թակել
ivomo
սոուս
սոուս
isosi
խոհանոցի կշեռք
խոհանոցի կշեռք
umunzane w'imfungugwa
աման լվացող սարք
աման լվացող սարք
isabune yo koza ibirisho
վառարան
վառարան
imashini iteka
կտոր
կտոր
agatambara
պատառաքաղ
պատառաքաղ
ikanya
տաք / սառը
տաք / սառը
gishushe / gikanye
սնունդ
սնունդ
infungugwa
համեմունքներ
համեմունքներ
indyoshandya
դանակ
դանակ
imbugita yo kumeza
ափսե
ափսե
isahani
պնակ
պնակ
isutasi
խոհարար
խոհարար
guteka
խոհանոց
խոհանոց
igikoni
վառելափայտ
վառելափայտ
inkwi
գավաթ
գավաթ
igikombe
աղբարկղ
աղբարկղ
igiseke c' umucafu
լվացող հեղուկ
լվացող հեղուկ
isabune y'amazi
թեյի գդալ
թեյի գդալ
akayiko k' icayi
սառնարան
սառնարան
ahakanyisha cane
գդալ
գդալ
ikiyiko
ֆիլտրող սրճեփ
ֆիլտրող սրճեփ
kafetieri
խոր ափսե
խոր ափսե
isahani y' isupu