babyGerman baby language (joke) (Babysprache (Scherzartikel))
komKomi (коми)
bababa

bababa - инпöв

Main image
badada
тостер
babadada
лöп-ёг чукöртанiн
ba
микроволновöй пач
baba
плита
ba
пусянiнын вöдитчан вески
bababa
fridge
baba
кöдзöдчан шкап
bababa
dishwasher
dadadada
мыськасянтор
dada
dada
пач
dada
dada
пусян доз
dada
dada
cast-iron pot
baba / dada
baba / dada
wok / kadai
badada
badada
рач
ba
ba
kettle
dadababa
dadababa
steamer
bababa
bababa
лист
dadaba
dadaba
тасьтi-пань
dadadada
dadadada
кружка
dadaba
dadaba
тасьтi
baba
baba
сёян бедьяс
dadaba
dadaba
дар
dadadada
dadadada
бедь
badada
badada
whisk
dada
dada
strainer
bababa
bababa
пож
baba
baba
вуштысян
dadababa
dadababa
mortar
dada
dada
barbecue
aua!
aua!
open fire
dadababa
dadababa
пöв
babababa
babababa
быгыльтан
dadababa
dadababa
перъян
dadadada
dadadada
банка
bababa
bababa
восьтан
dadababa
dadababa
пöсь дозмук босьтан ветьöк
dadadada
dadadada
раковина
dadababa
dadababa
щöтка
ba
ba
губка
aua!
aua!
гудрас вöчан
babadada
babadada
freezer
bababa
bababa
ичöт бутылка
dadadada
dadadada
tap
nom! nom!
nom! nom!
соус
ba
ba
пусянiнын вöдитчан вески
bababa
bababa
dishwasher
baba
baba
плита
dada
dada
ветьöк
babadada
babadada
вилки
ba / ba
ba / ba
пöсь / кöдзыд
nom nom!
nom nom!
food
dadababa
dadababa
сподоба
ba
ba
пурт
nom nom!
nom nom!
тасьтi
bababa
bababa
блюд
badada
badada
cook
bababa
bababa
инпöв
ba
ba
пес
dada
dada
чашка
babadada
babadada
лöп-ёг чукöртанiн
dadadada
dadadada
мыськасянтор
bababa
bababa
чай гудралан пань
baba
baba
кöдзöдчан шкап
dadaba
dadaba
пань
dadababa
dadababa
кофе пуан доз
bababa
bababa
шыд сёян тасьтi