azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
engBritish English (British English)
mənzərə

mənzərə - landscape

Main image
yol
way
daş
stone
ağac
tree
çəmən
meadow
çay
river
yarpaq
leaf
piyada səyyah
hiker
ot
grass
gül
flower
yol nişanı
signpost
vadi
vadi
valley
təpə
təpə
hill
göl
göl
lake
meşə
meşə
forest
səhra
səhra
desert
vulkan
vulkan
volcano
qəsr
qəsr
castle
göy qurşağı
göy qurşağı
rainbow
göbələk
göbələk
mushroom
palma
palma
palm tree
ağcaqanad
ağcaqanad
mosquito
milçək
milçək
fly
qarışqa
qarışqa
ant
arı
arı
bee
hörümçək
hörümçək
spider
böcək
böcək
beetle
qurbağa
qurbağa
frog
dələ
dələ
squirrel
kirpi
kirpi
hedgehog
dovşan
dovşan
hare
bayquş
bayquş
owl
quş
quş
bird
qu quşu
qu quşu
swan
qaban
qaban
boar
maral
maral
deer
sığın
sığın
moose
su bəndi
su bəndi
dam
külək turbini
külək turbini
wind turbine
günəş batareyası
günəş batareyası
solar panel
iqlim
iqlim
climate
ada
ada
island
yarpaq
yarpaq
leaf
siçan
siçan
mouse
yataq-çuval
yataq-çuval
sleeping bag
çimərlik
çimərlik
beach
siçovul
siçovul
rat
gül
gül
flower
kürək çantası
kürək çantası
backpack
ovçu
ovçu
hunter
it
it
dog
çadır
çadır
tent