armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
լեզուներ

լեզուներ - yu yan

անգլերեն
անգլերեն
ying yu
ամերիկյան անգլերեն
ամերիկյան անգլերեն
mei shi ying yu
չինարեն մանդարին
չինարեն մանդարին
pu tong hua
հինդի
հինդի
yin di yu
իսպաներեն
իսպաներեն
xi ban ya yu
ֆրանսերեն
ֆրանսերեն
fa yu
արաբերեն
արաբերեն
a la bo yu
ռուսերեն
ռուսերեն
e yu
պորտուգալերեն
պորտուգալերեն
pu tao ya yu
բենգալերեն
բենգալերեն
feng jia la yu
գերմաներեն
գերմաներեն
de yu
ճապոներեն
ճապոներեն
ri yu
կորեերեն
կորեերեն
han guo yu
ուկրաիներեն
ուկրաիներեն
wu ke lan yu
հունարեն
հունարեն
xi la yu
լեհերեն
լեհերեն
bo lan yu
իտալերեն
իտալերեն
yi da li yu
հոլանդերեն
հոլանդերեն
he lan yu
լեզու
լեզու
yu yan
բավարերեն
բավարերեն
ba fa li ya fang yan
Քյոլշ լեզու
Քյոլշ լեզու
ke long fang yan
ստորին գերմաներեն
ստորին գերմաներեն
di di de yu
լատիներեն
լատիներեն
la ding yu