azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
berBerber (Taschelhit)
dillər

dillər - tutlayin

İngilis dili
İngilis dili
tinglizt
İngilis dilinin amerikan variantı
İngilis dilinin amerikan variantı
tinglizt n Marikan
Çin dilinin Mandarin dialekti
Çin dilinin Mandarin dialekti
tacinwit n Mandarin
Hind dili
Hind dili
tahindit
İspan dili
İspan dili
tasbbanyulit
Fransız dili
Fransız dili
tafṛanṣiṣt
Ərəb dili
Ərəb dili
taɛṛabt
Rus dili
Rus dili
tarusit
Portuqal dili
Portuqal dili
tabṛḍqqizt
Benqal dili
Benqal dili
tanbanglaḍit
Alman dili
Alman dili
talalmanit
Yapon dili
Yapon dili
tayabanit/tajabbunit
Koreya dili
Koreya dili
takurit
Ukrayna dili
Ukrayna dili
tukranit
Yunan dili
Yunan dili
tagrikt/tayunanit/
Polyak dili
Polyak dili
tabulunit
İtalyan dili
İtalyan dili
taaṭalyanit
Holland dili
Holland dili
tahulanḍit
dil
dil
tutlayt
Alman dilinin Bavariya dialekti
Alman dilinin Bavariya dialekti
tababarit/tabavarit
Alman dilnin Kölş dialekti
Alman dilnin Kölş dialekti
n tutlayt n Kulsh
Alman dilinin şimal dialekti
Alman dilinin şimal dialekti
n Almanya n iffus/izddar
Latın dili
Latın dili
talatint