azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
erzErza (эрзянь кель)
dillər

dillər - кельть

İngilis dili
İngilis dili
англонь
İngilis dilinin amerikan variantı
İngilis dilinin amerikan variantı
американонь англонь
Çin dilinin Mandarin dialekti
Çin dilinin Mandarin dialekti
китайонь мандарина
Hind dili
Hind dili
хиндонь
İspan dili
İspan dili
испанонь
Fransız dili
Fransız dili
французонь
Ərəb dili
Ərəb dili
арабонь
Rus dili
Rus dili
рузонь
Portuqal dili
Portuqal dili
португалонь
Benqal dili
Benqal dili
бенгалонь
Alman dili
Alman dili
германонь
Yapon dili
Yapon dili
япононь
Koreya dili
Koreya dili
кореянь
Ukrayna dili
Ukrayna dili
украинонь
Yunan dili
Yunan dili
греконь
Polyak dili
Polyak dili
поляконь
İtalyan dili
İtalyan dili
итальянь
Holland dili
Holland dili
голландонь
dil
dil
кель
Alman dilinin Bavariya dialekti
Alman dilinin Bavariya dialekti
баваронь ёнксонь кель
Alman dilnin Kölş dialekti
Alman dilnin Kölş dialekti
кёльнонь ёнксонь кель
Alman dilinin şimal dialekti
Alman dilinin şimal dialekti
алогерманонь кель
Latın dili
Latın dili
латинонь