azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
fr-CACanadian French (français canadien)
dillər

dillər - langues

İngilis dili
İngilis dili
anglais
İngilis dilinin amerikan variantı
İngilis dilinin amerikan variantı
anglais américain
Çin dilinin Mandarin dialekti
Çin dilinin Mandarin dialekti
chinois mandarin
Hind dili
Hind dili
hindi
İspan dili
İspan dili
espagnol
Fransız dili
Fransız dili
français
Ərəb dili
Ərəb dili
arabe
Rus dili
Rus dili
russe
Portuqal dili
Portuqal dili
portugais
Benqal dili
Benqal dili
bengali
Alman dili
Alman dili
allemand
Yapon dili
Yapon dili
japonais
Koreya dili
Koreya dili
coréen
Ukrayna dili
Ukrayna dili
ukrainien
Yunan dili
Yunan dili
grec
Polyak dili
Polyak dili
polonais
İtalyan dili
İtalyan dili
italien
Holland dili
Holland dili
néerlandais
dil
dil
langue
Alman dilinin Bavariya dialekti
Alman dilinin Bavariya dialekti
bavarois
Alman dilnin Kölş dialekti
Alman dilnin Kölş dialekti
kölsch
Alman dilinin şimal dialekti
Alman dilinin şimal dialekti
bas-allemand
Latın dili
Latın dili
latin