amhAmharic (አማርኛ)
tirTigrinya (ትግርኛ)
የሙዚቃ መሳሪያዎች

የሙዚቃ መሳሪያዎች - መሳርሒ ሙዚቃ

Main image
የትንፋሽ ሙዚቃ መሳሪያ
ትሮምፐት
የድምፅ ማጉያ መሳርያ
እስፒከር
ድርብ ቤዝ ጊታር
ረጒድ ዓባይ ጊታር
የከበሮ መሳሪያዎች
ከቦሮታት
ክራር መሰል የሙዚቃ መሳሪያ
ጊታር
ፒያኖ
ፒያኖ
ፒያኖ
ቫዮሊን
ቫዮሊን
ቪዮሊን
ወፍራም፤ጎርናና ድምፅ ያለዉ ክራር መሰል ሙዚቃ መሳሪያ
ወፍራም፤ጎርናና ድምፅ ያለዉ ክራር መሰል ሙዚቃ መሳሪያ
ባስ ጊታር
ነጋሪት
ነጋሪት
ቲምንኢ
ከበሮ
ከበሮ
ከቦሮ
በኤሌክትሪክ የሚሰራ ፒኖ
በኤሌክትሪክ የሚሰራ ፒኖ
ኦርጋን
የትንፋሽ ሙዚቃ መሳሪያ
የትንፋሽ ሙዚቃ መሳሪያ
ሳክሶፎን
ዋሽንት
ዋሽንት
ሻምብቆ
የድምፅ ማጉያ
የድምፅ ማጉያ
ሚክሮፎን
የትንፋሽ ሙዚቃ መሳሪያ
የትንፋሽ ሙዚቃ መሳሪያ
ትሮምፐት