armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
երաժշտական ​​գործիքներ

երաժշտական ​​գործիքներ - yue qi

Main image
շեփոր
xiao hao
բարձրախոս
yang sheng qi
կոնտրաբաս
di yin ti qin
հարվածային գործիքների կազմ
da ji yue qi
կիթառ
ji ta
դաշնամուր
դաշնամուր
gang qin
ջութակ
ջութակ
xiao ti qin
բաս
բաս
bei si
թմբուկներ
թմբուկներ
ding yin gu
հարվածային գործիքներ
հարվածային գործիքներ
gu
ստեղնաշար
ստեղնաշար
dian zi qin
սաքսոֆոն
սաքսոֆոն
sa ke si guan
ֆլեյտա
ֆլեյտա
chang di
միկրոֆոն
միկրոֆոն
mai ke feng
շեփոր
շեփոր
xiao hao