bulBulgarian (български)
jpnJapanese (日本人)
числа

числа -

нула
нула
ゼロ
едно
едно
1
две
две
2
три
три
3
четири
четири
4
пет
пет
5
шест
шест
6
седем
седем
7
осем
осем
8
девет
девет
9
десет
десет
10
единадесет
единадесет
11
дванадесет
дванадесет
12
тринадесет
тринадесет
13
четиринадесет
четиринадесет
14
петнадесет
петнадесет
15
шестнадесет
шестнадесет
16
седемнадесет
седемнадесет
17
осемнадесет
осемнадесет
18
деветнадесет
деветнадесет
19
двадесет
двадесет
20
сто
сто
100
хиляда
хиляда
1000
милион
милион
100万
процент
процент
パーセント
число
число
деление
деление
割り算
умножение
умножение
かけ算
изваждане
изваждане
引き算
събиране
събиране
足し算
смятане
смятане
計算する