azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
erzErza (эрзянь кель)
peşə

peşə - важот

Main image
pilot
ливтиця
yanğınsöndürən
лоськавтомань важо
polis əməkdaşı
полицеень
aşbaz
пиди-пани
həkim
шумбралгадыця
bağban
bağban
пирень ваныця
dülgər
dülgər
carpenter
dərzi
dərzi
шипеч
hakim
hakim
видечи кандыця
kimyaçı
kimyaçı
химик
aktyor
aktyor
actor
avtobus sürücüsü
avtobus sürücüsü
бусонь ветиця
taksi sürücüsü
taksi sürücüsü
таксист
balıqçı
balıqçı
калонь кундыця
xadimə
xadimə
урядыця
dam işçisi
dam işçisi
roofer
ofisiant
ofisiant
официант
ovçu
ovçu
пачонь кундый
rəssam
rəssam
артыця
çörəkçi
çörəkçi
пиди-пани
elektrik ustası
elektrik ustası
electrician
inşaat işçisi
inşaat işçisi
кевтеиця
mühəndis
mühəndis
инженер
qəssab
qəssab
сывель кериця
santexnik
santexnik
лисьмань теиця
poçtalyon
poçtalyon
кучткиява молиця
əsgər
əsgər
ушмодей
memar
memar
кудо теиця
kassir
kassir
питнема саиця
gül-çiçək satıcısı
gül-çiçək satıcısı
цецянь важо
bərbər
bərbər
нарамо теиця
konduktor
konduktor
нолдыця
mexanik
mexanik
механик
kapitan
kapitan
иневенчень азор
diş həkimi
diş həkimi
пейень сандиця
alim
alim
scientist
ravvin
ravvin
rabbi
imam
imam
imam
rahib
rahib
monk
keşiş
keşiş
озаля
işəgötürən
işəgötürən
employer
tərcüməçi
tərcüməçi
Ютавтыця
işçi
işçi
employee
həkim
həkim
шумбралгадыця
satıcı
satıcı
мииця
polis əməkdaşı
polis əməkdaşı
полицеень
kəndli
kəndli
паксянь важо
tibb bacısı
tibb bacısı
шумбралгадомань важо