armArmenian (հայերեն)
bulBulgarian (български)
հակադիրներ

հակադիրներ - противоположности

շատ / քիչ
շատ / քիչ
много / малко
բարկացած / հանգիստ
բարկացած / հանգիստ
ядосан / спокоен
գեղեցիկ / տգեղ
գեղեցիկ / տգեղ
красив / грозен
սկսած / վերջը
սկսած / վերջը
начало / край
մեծ / փոքր
մեծ / փոքր
голям / малък
պայծառ / մութ
պայծառ / մութ
светъл / тъмен
եղբայրը / քույրը
եղբայրը / քույրը
брат / сестра
մաքուր / կեղտոտ
մաքուր / կեղտոտ
чист / мръсен
ամբողջական / թերի
ամբողջական / թերի
пълен / непълен
օր / գիշեր
օր / գիշեր
ден / нощ
մեռած / կենդանի
մեռած / կենդանի
мъртъв / жив
լայն / նեղ
լայն / նեղ
широк / тесен
ուտելի / անուտելի
ուտելի / անուտելի
ядлив / неядлив
չար / բարի
չար / բարի
сърдит / любезен
հուզված / ձանձրացրել
հուզված / ձանձրացրել
развълнуван / скучаещ
հաստ / բարակ
հաստ / բարակ
дебел / тънък
առաջին / վերջին
առաջին / վերջին
най-напред / най-накрая
ընկերը / թշնամին
ընկերը / թշնամին
приятел / враг
լիքը / դատարկ
լիքը / դատարկ
пълен / празен
կոշտ / փափուկ
կոշտ / փափուկ
твърд / мек
ծանր / թեթև
ծանր / թեթև
тежък / лек
քաղց / ծարավ
քաղց / ծարավ
глад / жажда
հիվանդ / առողջ
հիվանդ / առողջ
болен / здрав
անօրինական է / իրավաբանական
անօրինական է / իրավաբանական
нелегален / легален
Խելացի / հիմարություն
Խելացի / հիմարություն
интелигентен / глупав
ձախ / աջ
ձախ / աջ
ляво / дясно
մոտիկ / հեռու
մոտիկ / հեռու
близо / далече
Նոր / օգտագործվում
Նոր / օգտագործվում
нов / употребяван
ոչինչ / ինչ - որ բան
ոչինչ / ինչ - որ բան
нищо / нещо
ծեր / երիտասարդ
ծեր / երիտասարդ
стар / млад
միացում անջատում
միացում անջատում
вкл. / изкл.
բաց / փակ
բաց / փակ
отворен / затворен
ցածր / բարձր
ցածր / բարձր
тих / силен (звук)
հարուստ / աղքատ
հարուստ / աղքատ
богат / беден
ճիշտ / սխալ
ճիշտ / սխալ
правилен / погрешен
անհարթ / հարթ
անհարթ / հարթ
грапав / гладък
տխուր / ուրախ
տխուր / ուրախ
тъжен / щастлив
կարճ / երկար
կարճ / երկար
дълъг / къс
դանդաղ / արագ
դանդաղ / արագ
бавен / бърз
թաց / չոր
թաց / չոր
мокър / сух
տաք / թույն
տաք / թույն
топъл / студен
պատերազմ / խաղաղությունը
պատերազմ / խաղաղությունը
война / мир
հետաձգվել / ժամանակին
հետաձգվել / ժամանակին
със закъснение / навреме
հանեք / հողատարածք
հանեք / հողատարածք
излитам / приземявам се
տաք / սառը
տաք / սառը
горещ / студен
այո / ոչ
այո / ոչ
да / не