armArmenian (հայերեն)
iceIcelandic (íslenska)
հակադիրներ

հակադիրներ - andstæður

շատ / քիչ
շատ / քիչ
mikið / lítið
բարկացած / հանգիստ
բարկացած / հանգիստ
reiður / rólegur
գեղեցիկ / տգեղ
գեղեցիկ / տգեղ
fallegur / ljótur
սկսած / վերջը
սկսած / վերջը
upphaf / endir
մեծ / փոքր
մեծ / փոքր
stór / lítill
պայծառ / մութ
պայծառ / մութ
bjartur / dimmur
եղբայրը / քույրը
եղբայրը / քույրը
bróðir / systir
մաքուր / կեղտոտ
մաքուր / կեղտոտ
hreinn / óhreinn
ամբողջական / թերի
ամբողջական / թերի
heill / ófullnægjandi
օր / գիշեր
օր / գիշեր
dagur / nótt
մեռած / կենդանի
մեռած / կենդանի
dauður / lifandi
լայն / նեղ
լայն / նեղ
breiður / mjór
ուտելի / անուտելի
ուտելի / անուտելի
ætur / óætur
չար / բարի
չար / բարի
vondur / góður
հուզված / ձանձրացրել
հուզված / ձանձրացրել
spenntur / leiður
հաստ / բարակ
հաստ / բարակ
feitur / mjór
առաջին / վերջին
առաջին / վերջին
fyrstur / síðastur
ընկերը / թշնամին
ընկերը / թշնամին
vinur / óvinur
լիքը / դատարկ
լիքը / դատարկ
fullur / tómur
կոշտ / փափուկ
կոշտ / փափուկ
harður / mjúkur
ծանր / թեթև
ծանր / թեթև
þungur / léttur
քաղց / ծարավ
քաղց / ծարավ
svangur / þyrstur
հիվանդ / առողջ
հիվանդ / առողջ
lasinn / heilbrigður
անօրինական է / իրավաբանական
անօրինական է / իրավաբանական
ólöglegur / löglegur
Խելացի / հիմարություն
Խելացի / հիմարություն
greindur / heimskur
ձախ / աջ
ձախ / աջ
vinstri / hægri
մոտիկ / հեռու
մոտիկ / հեռու
nálægur / fjarlægur
Նոր / օգտագործվում
Նոր / օգտագործվում
nýr / notaður
ոչինչ / ինչ - որ բան
ոչինչ / ինչ - որ բան
ekkert / eitthvað
ծեր / երիտասարդ
ծեր / երիտասարդ
gamall / ungur
միացում անջատում
միացում անջատում
kveikt / slökkt
բաց / փակ
բաց / փակ
opna / loka
ցածր / բարձր
ցածր / բարձր
Lágvær / hávær
հարուստ / աղքատ
հարուստ / աղքատ
ríkur / fátækur
ճիշտ / սխալ
ճիշտ / սխալ
rétt / rangt
անհարթ / հարթ
անհարթ / հարթ
grófur / sléttur
տխուր / ուրախ
տխուր / ուրախ
sorgbitinn / hamingjusamur
կարճ / երկար
կարճ / երկար
stutt / lengi
դանդաղ / արագ
դանդաղ / արագ
hægt / hratt
թաց / չոր
թաց / չոր
blautur / þurr
տաք / թույն
տաք / թույն
heitur / kaldur
պատերազմ / խաղաղությունը
պատերազմ / խաղաղությունը
stríð / friður
հետաձգվել / ժամանակին
հետաձգվել / ժամանակին
seinn / stundvís
հանեք / հողատարածք
հանեք / հողատարածք
takast á loft / lenda
տաք / սառը
տաք / սառը
heitur / kaldur
այո / ոչ
այո / ոչ
já / nei