azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
erzErza (эрзянь кель)
əksinə

əksinə - каршо молема

çox / az
çox / az
ламо / аламо
qeyzli / sakit
qeyzli / sakit
angry / calm
yaraşıqlı / eybəcər
yaraşıqlı / eybəcər
мазы / орькс
başlanğıc / son
başlanğıc / son
beginning / end
böyük / kiçik
böyük / kiçik
покш / вишкине
işıqlı / qaranlıq
işıqlı / qaranlıq
bright / dark
qardaş / bacı
qardaş / bacı
brother / sister
təmiz / kirli
təmiz / kirli
ванькс / каргоць
tam / natamam
tam / natamam
complete / incomplete
gündüz / gecə
gündüz / gecə
day / night
ölü / diri
ölü / diri
dead / alive
geniş / dar
geniş / dar
келей / тея
yemeli / yeyilməyən
yemeli / yeyilməyən
edible / inedible
hirsli / mehriban
hirsli / mehriban
кежей / сыреж
həyəcanlı / bezmiş
həyəcanlı / bezmiş
excited / bored
kök / arıq
kök / arıq
эчке / човине
ilk / son
ilk / son
васенце / меельце
dost / düşmən
dost / düşmən
friend / enemy
dolu / boş
dolu / boş
пешксе / чаво
sərt / yumşaq
sərt / yumşaq
кеме / чевте
ağır / yüngül
ağır / yüngül
стака / шожда
aclıq / susuzluq
aclıq / susuzluq
hunger / thirst
xəstə / sağlam
xəstə / sağlam
ормав / шумбра
qanunsuz / qanuni
qanunsuz / qanuni
illegal / legal
ağıllı / axmaq
ağıllı / axmaq
intelligent / stupid
sol / sağ
sol / sağ
керш / вить
yaxın / uzaq
yaxın / uzaq
малас / васов
yeni / istifadə edilmiş
yeni / istifadə edilmiş
new / used
heç bir şey / bir şey
heç bir şey / bir şey
nothing / something
qoca / gənc
qoca / gənc
сыре / од
açma / bağlama
açma / bağlama
on / off
açıq / bağlı
açıq / bağlı
панжозь / пекстазь
sakit/ bərk
sakit/ bərk
салавань / гай
varlı / kasıb
varlı / kasıb
сюпав / кажов
düzgün / səhv
düzgün / səhv
видестэ / вентяпа
kobud / hamar
kobud / hamar
кажаня / вадяжа
kədərli / xoşbəxt
kədərli / xoşbəxt
нусманя / уцяскав
qısa / uzun
qısa / uzun
нурька / кувака
yavaş / sürətli
yavaş / sürətli
валка / бойка
yaş / quru
yaş / quru
начко / коське
isti / sərin
isti / sərin
warm / cool
müharibə / sülh
müharibə / sülh
war / peace
gec / vaxtında
gec / vaxtında
delayed / on time
qalxmaq / enmək
qalxmaq / enmək
take off / land
isti / soyuq
isti / soyuq
пси / кельме
bəli/xeyr
bəli/xeyr
истя / арась