azeAzerbaijani (Azərbaycan dili)
geraGerman with articles (Deutsch mit Artikeln)
əksinə

əksinə - die Gegenteile

çox / az
çox / az
viel / wenig
qeyzli / sakit
qeyzli / sakit
wütend / friedlich
yaraşıqlı / eybəcər
yaraşıqlı / eybəcər
hübsch / hässlich
başlanğıc / son
başlanğıc / son
der Anfang / das Ende
böyük / kiçik
böyük / kiçik
groß / klein
işıqlı / qaranlıq
işıqlı / qaranlıq
hell / dunkel
qardaş / bacı
qardaş / bacı
der Bruder / die Schwester
təmiz / kirli
təmiz / kirli
sauber / schmutzig
tam / natamam
tam / natamam
vollständig / unvollständig
gündüz / gecə
gündüz / gecə
der Tag / die Nacht
ölü / diri
ölü / diri
tot / lebendig
geniş / dar
geniş / dar
breit / schmal
yemeli / yeyilməyən
yemeli / yeyilməyən
genießbar / ungenießbar
hirsli / mehriban
hirsli / mehriban
böse / freundlich
həyəcanlı / bezmiş
həyəcanlı / bezmiş
aufgeregt / gelangweilt
kök / arıq
kök / arıq
dick / dünn
ilk / son
ilk / son
zuerst / zuletzt
dost / düşmən
dost / düşmən
der Freund / der Feind
dolu / boş
dolu / boş
voll / leer
sərt / yumşaq
sərt / yumşaq
hart / weich
ağır / yüngül
ağır / yüngül
schwer / leicht
aclıq / susuzluq
aclıq / susuzluq
der Hunger / der Durst
xəstə / sağlam
xəstə / sağlam
krank / gesund
qanunsuz / qanuni
qanunsuz / qanuni
illegal / legal
ağıllı / axmaq
ağıllı / axmaq
intelligent / dumm
sol / sağ
sol / sağ
links / rechts
yaxın / uzaq
yaxın / uzaq
nah / fern
yeni / istifadə edilmiş
yeni / istifadə edilmiş
neu / gebraucht
heç bir şey / bir şey
heç bir şey / bir şey
nichts / etwas
qoca / gənc
qoca / gənc
alt / jung
açma / bağlama
açma / bağlama
an / aus
açıq / bağlı
açıq / bağlı
offen / geschlossen
sakit/ bərk
sakit/ bərk
leise / laut
varlı / kasıb
varlı / kasıb
reich / arm
düzgün / səhv
düzgün / səhv
richtig / falsch
kobud / hamar
kobud / hamar
rau / glatt
kədərli / xoşbəxt
kədərli / xoşbəxt
traurig / glücklich
qısa / uzun
qısa / uzun
kurz / lang
yavaş / sürətli
yavaş / sürətli
langsam / schnell
yaş / quru
yaş / quru
nass / trocken
isti / sərin
isti / sərin
warm / kühl
müharibə / sülh
müharibə / sülh
der Krieg / der Frieden
gec / vaxtında
gec / vaxtında
verspätet / rechtzeitig
qalxmaq / enmək
qalxmaq / enmək
starten / landen
isti / soyuq
isti / soyuq
heiß / kalt
bəli/xeyr
bəli/xeyr
ja / nein