babyGerman baby language (joke) (Babysprache (Scherzartikel))
eweEwe (Ewe)
dadadada

dadadada - Vovototowo

da / ba
da / ba
Sɔgbɔ / sue
da / ba
da / ba
Dziku / ɖedziɖi
da / ba
da / ba
Dzetugbe / vlo
da / ba
da / ba
Gɔmedzedze / nuwuwu
da / ba
da / ba
Gã / sue
da / ba
da / ba
Klẽ / nyrɔ
da / ba
da / ba
Nɔviŋutsu / nɔvinyɔnu
da / ba
da / ba
Kɔ / ƒoɖi
da / bada
da / bada
De blibo / mede blibo o
da / ba
da / ba
Ŋkeke / zã
da / ba
da / ba
Ku / le agbe
da / ba
da / ba
Keke / xaxa
da / ba
da / ba
Si woɖuna / si womeɖuna o
da / ba
da / ba
Vɔɖi / nyo
ba / ba
ba / ba
Le dzidzɔ kpɔm / ƒe modzaka
da / ba
da / ba
Da ami / ɖiku
ba / ba
ba / ba
Gbãtɔ / mamlεa
da / bada
da / bada
Xɔlɔ / futɔ
da / ba
da / ba
Yɔ / ɖi ƒuƒlu
da / ba
da / ba
Sẽ / bɔbɔ
da / ba
da / ba
Kpe / le hodzoe
da / bada
da / bada
Dɔwuame / tsikɔwuame
da / ba
da / ba
Le dɔ / le lãmesẽ me
da / ba
da / ba
Le se nu / mele se nu o
da / ba
da / ba
Nya nu / dzɔ movi
ba / ba
ba / ba
Mia / ɖusi
da / ba
da / ba
Te tu / le adzɔge
da / bada
da / bada
Yeye / xoxo
da / ba
da / ba
Naneke o / nane
ba / ba
ba / ba
Tsitsi / ɖevi
da / ba
da / ba
Si / tsi
da / ba
da / ba
Le ʋuʋu / le tutu
da / ba
da / ba
Zi ɖoɖoe / le ɣli dom
ba / ba
ba / ba
Kpɔ ga / da ahe
da / ba
da / ba
Dze / gblẽ
da / ba
da / ba
Ƒlɔ / zrɔ
ba / ba
ba / ba
Le blanui / kpɔ dzidzɔ
da / ba
da / ba
Kpuie / didi
da / ba
da / ba
Blewu / le tsɔtsɔm
da / bada
da / bada
Ƒo tsi / ƒu
da / bada
da / bada
Xɔ dzo / fa
da / ba
da / ba
Aʋa / ŋutifafa
ba / ba
ba / ba
Tsi megbe / le game dzi
da / bada
da / bada
Dzo / dzeɖe anyi
ba / ba
ba / ba
Xɔ dzo / fa
da / meh
da / meh
Ee / ao