belBelarusian (беларуская мова)
erzErza (эрзянь кель)
супрацьлегласці

супрацьлегласці - каршо молема

шмат / мала
шмат / мала
ламо / аламо
злы / добры
злы / добры
angry / calm
прыгожы / брыдкі
прыгожы / брыдкі
мазы / орькс
пачатак / канец
пачатак / канец
beginning / end
высокі / малы
высокі / малы
покш / вишкине
светлы / цёмны
светлы / цёмны
bright / dark
сястра / брат
сястра / брат
brother / sister
чысты / брудны
чысты / брудны
ванькс / каргоць
поўны / няпоўны
поўны / няпоўны
complete / incomplete
дзень / ноч
дзень / ноч
day / night
мёртвы / жывы
мёртвы / жывы
dead / alive
шырокі / вузкі
шырокі / вузкі
келей / тея
ядомы / неядомы
ядомы / неядомы
edible / inedible
злы / добры
злы / добры
кежей / сыреж
узбуджаны / нудны
узбуджаны / нудны
excited / bored
тоўсты / тонкі
тоўсты / тонкі
эчке / човине
першы / апошні
першы / апошні
васенце / меельце
сябар / вораг
сябар / вораг
friend / enemy
поўны / пусты
поўны / пусты
пешксе / чаво
цвёрды / мяккі
цвёрды / мяккі
кеме / чевте
важкі / лёгкі
важкі / лёгкі
стака / шожда
голад / смага
голад / смага
hunger / thirst
хворы / здаровы
хворы / здаровы
ормав / шумбра
нелегальны / легальны
нелегальны / легальны
illegal / legal
разумны / дурны
разумны / дурны
intelligent / stupid
левы / правы
левы / правы
керш / вить
побач / далёка
побач / далёка
малас / васов
новы / былы ва ўжыванні
новы / былы ва ўжыванні
new / used
нічога / нешта
нічога / нешта
nothing / something
стары / малады
стары / малады
сыре / од
укл / выкл
укл / выкл
on / off
адчынены / зачынены
адчынены / зачынены
панжозь / пекстазь
ціхі / гучны
ціхі / гучны
салавань / гай
багаты / бедны
багаты / бедны
сюпав / кажов
правільна / няправільна
правільна / няправільна
видестэ / вентяпа
шурпаты / гладкі
шурпаты / гладкі
кажаня / вадяжа
сумны / шчаслівы
сумны / шчаслівы
нусманя / уцяскав
кароткі / доўгі
кароткі / доўгі
нурька / кувака
павольны / хуткі
павольны / хуткі
валка / бойка
вільготны / сухі
вільготны / сухі
начко / коське
цёплы / халаднаваты
цёплы / халаднаваты
warm / cool
вайна / мір
вайна / мір
war / peace
запознены / своечасовы
запознены / своечасовы
delayed / on time
ўзлятаць / прызямляцца
ўзлятаць / прызямляцца
take off / land
гарачы / халодны
гарачы / халодны
пси / кельме
так / не
так / не
истя / арась