belBelarusian (беларуская мова)
gerGerman (Deutsch)
супрацьлегласці

супрацьлегласці - Gegenteile

шмат / мала
шмат / мала
viel / wenig
злы / добры
злы / добры
wütend / friedlich
прыгожы / брыдкі
прыгожы / брыдкі
hübsch / hässlich
пачатак / канец
пачатак / канец
Anfang / Ende
высокі / малы
высокі / малы
groß / klein
светлы / цёмны
светлы / цёмны
hell / dunkel
сястра / брат
сястра / брат
Bruder / Schwester
чысты / брудны
чысты / брудны
sauber / schmutzig
поўны / няпоўны
поўны / няпоўны
vollständig / unvollständig
дзень / ноч
дзень / ноч
Tag / Nacht
мёртвы / жывы
мёртвы / жывы
tot / lebendig
шырокі / вузкі
шырокі / вузкі
breit / schmal
ядомы / неядомы
ядомы / неядомы
genießbar / ungenießbar
злы / добры
злы / добры
böse / freundlich
узбуджаны / нудны
узбуджаны / нудны
aufgeregt / gelangweilt
тоўсты / тонкі
тоўсты / тонкі
dick / dünn
першы / апошні
першы / апошні
zuerst / zuletzt
сябар / вораг
сябар / вораг
Freund / Feind
поўны / пусты
поўны / пусты
voll / leer
цвёрды / мяккі
цвёрды / мяккі
hart / weich
важкі / лёгкі
важкі / лёгкі
schwer / leicht
голад / смага
голад / смага
Hunger / Durst
хворы / здаровы
хворы / здаровы
krank / gesund
нелегальны / легальны
нелегальны / легальны
illegal / legal
разумны / дурны
разумны / дурны
intelligent / dumm
левы / правы
левы / правы
links / rechts
побач / далёка
побач / далёка
nah / fern
новы / былы ва ўжыванні
новы / былы ва ўжыванні
neu / gebraucht
нічога / нешта
нічога / нешта
nichts / etwas
стары / малады
стары / малады
alt / jung
укл / выкл
укл / выкл
an / aus
адчынены / зачынены
адчынены / зачынены
offen / geschlossen
ціхі / гучны
ціхі / гучны
leise / laut
багаты / бедны
багаты / бедны
reich / arm
правільна / няправільна
правільна / няправільна
richtig / falsch
шурпаты / гладкі
шурпаты / гладкі
rau / glatt
сумны / шчаслівы
сумны / шчаслівы
traurig / glücklich
кароткі / доўгі
кароткі / доўгі
kurz / lang
павольны / хуткі
павольны / хуткі
langsam / schnell
вільготны / сухі
вільготны / сухі
nass / trocken
цёплы / халаднаваты
цёплы / халаднаваты
warm / kühl
вайна / мір
вайна / мір
Krieg / Frieden
запознены / своечасовы
запознены / своечасовы
verspätet / rechtzeitig
ўзлятаць / прызямляцца
ўзлятаць / прызямляцца
starten / landen
гарачы / халодны
гарачы / халодны
heiß / kalt
так / не
так / не
ja / nein