belBelarusian (беларуская мова)
itaItalian (italiano)
супрацьлегласці

супрацьлегласці - contrari

шмат / мала
шмат / мала
molto / poco
злы / добры
злы / добры
arrabbiato / tranquillo
прыгожы / брыдкі
прыгожы / брыдкі
bello / brutto
пачатак / канец
пачатак / канец
inizio / fine
высокі / малы
высокі / малы
grande / piccolo
светлы / цёмны
светлы / цёмны
chiaro / scuro
сястра / брат
сястра / брат
fratello / sorella
чысты / брудны
чысты / брудны
pulito / sporco
поўны / няпоўны
поўны / няпоўны
completo / incompleto
дзень / ноч
дзень / ноч
giorno / notte
мёртвы / жывы
мёртвы / жывы
morto / vivo
шырокі / вузкі
шырокі / вузкі
largo / stretto
ядомы / неядомы
ядомы / неядомы
commestibile / immangiabile
злы / добры
злы / добры
cattivo / buono
узбуджаны / нудны
узбуджаны / нудны
eccitato / annoiato
тоўсты / тонкі
тоўсты / тонкі
grasso / magro
першы / апошні
першы / апошні
primo / ultimo
сябар / вораг
сябар / вораг
amico / nemico
поўны / пусты
поўны / пусты
pieno / vuoto
цвёрды / мяккі
цвёрды / мяккі
duro / morbido
важкі / лёгкі
важкі / лёгкі
pesante / leggero
голад / смага
голад / смага
fame / sete
хворы / здаровы
хворы / здаровы
malato / sano
нелегальны / легальны
нелегальны / легальны
illegale / legale
разумны / дурны
разумны / дурны
intelligente / stupido
левы / правы
левы / правы
sinistra / destra
побач / далёка
побач / далёка
vicino / lontano
новы / былы ва ўжыванні
новы / былы ва ўжыванні
nuovo / usato
нічога / нешта
нічога / нешта
niente / qualcosa
стары / малады
стары / малады
vecchio / giovane
укл / выкл
укл / выкл
acceso / spento
адчынены / зачынены
адчынены / зачынены
aperto / chiuso
ціхі / гучны
ціхі / гучны
silenzioso / rumoroso
багаты / бедны
багаты / бедны
ricco / povero
правільна / няправільна
правільна / няправільна
giusto / sbagliato
шурпаты / гладкі
шурпаты / гладкі
ruvido / liscio
сумны / шчаслівы
сумны / шчаслівы
triste / felice
кароткі / доўгі
кароткі / доўгі
corto / lungo
павольны / хуткі
павольны / хуткі
lento / veloce
вільготны / сухі
вільготны / сухі
bagnato / asciutto
цёплы / халаднаваты
цёплы / халаднаваты
caldo / fresco
вайна / мір
вайна / мір
guerra / pace
запознены / своечасовы
запознены / своечасовы
in ritardo / puntuale
ўзлятаць / прызямляцца
ўзлятаць / прызямляцца
decollare / atterrare
гарачы / халодны
гарачы / халодны
bollente / freddo
так / не
так / не
sì / no