belBelarusian (беларуская мова)
krlKarelian (karjala)
супрацьлегласці

супрацьлегласці - vastazet

шмат / мала
шмат / мала
äijy / vähä
злы / добры
злы / добры
angry / calm
прыгожы / брыдкі
прыгожы / брыдкі
čoma / tuhmu
пачатак / канец
пачатак / канец
beginning / end
высокі / малы
высокі / малы
suuri / pieni
светлы / цёмны
светлы / цёмны
bright / dark
сястра / брат
сястра / брат
brother / sister
чысты / брудны
чысты / брудны
puhtas / ligahine
поўны / няпоўны
поўны / няпоўны
complete / incomplete
дзень / ноч
дзень / ноч
day / night
мёртвы / жывы
мёртвы / жывы
dead / alive
шырокі / вузкі
шырокі / вузкі
levei / kaidu
ядомы / неядомы
ядомы / неядомы
edible / inedible
злы / добры
злы / добры
vihaine / hyvä
узбуджаны / нудны
узбуджаны / нудны
excited / bored
тоўсты / тонкі
тоўсты / тонкі
sangei / hoikku
першы / апошні
першы / апошні
enzimäine / jälgimäine
сябар / вораг
сябар / вораг
friend / enemy
поўны / пусты
поўны / пусты
täyzi / tyhjy
цвёрды / мяккі
цвёрды / мяккі
kova / pehmei
важкі / лёгкі
важкі / лёгкі
jygei / kebju
голад / смага
голад / смага
hunger / thirst
хворы / здаровы
хворы / здаровы
voimatoi / terveh
нелегальны / легальны
нелегальны / легальны
illegal / legal
разумны / дурны
разумны / дурны
intelligent / stupid
левы / правы
левы / правы
hurai / oigei
побач / далёка
побач / далёка
rinnal / loitton
новы / былы ва ўжыванні
новы / былы ва ўжыванні
new / used
нічога / нешта
нічога / нешта
nothing / something
стары / малады
стары / малады
vahnu / nuori
укл / выкл
укл / выкл
on / off
адчынены / зачынены
адчынены / зачынены
avvonaine / salvattu
ціхі / гучны
ціхі / гучны
hil´l´aine / iänekäs
багаты / бедны
багаты / бедны
elokas / köyhy
правільна / няправільна
правільна / няправільна
oigeih /viärin
шурпаты / гладкі
шурпаты / гладкі
karhakko / silei
сумны / шчаслівы
сумны / шчаслівы
atkal / ozakas
кароткі / доўгі
кароткі / доўгі
lyhyt / pitky
павольны / хуткі
павольны / хуткі
hil´l´u / kirmei
вільготны / сухі
вільготны / сухі
märgy / kuivu
цёплы / халаднаваты
цёплы / халаднаваты
warm / cool
вайна / мір
вайна / мір
war / peace
запознены / своечасовы
запознены / своечасовы
delayed / on time
ўзлятаць / прызямляцца
ўзлятаць / прызямляцца
take off / land
гарачы / халодны
гарачы / халодны
hiilavu / vilu
так / не
так / не
ga