polPolish (Polski)
engBritish English (British English)
Szkoła

Szkoła - school

Main image
dzielić
divide
pisać
write
Książka
book
Sala lekcyjna
classroom
Pisak
pen
Uczeń
pupil
Liniał
ruler
Dziedziniec szkolny
school yard
Nauczyciel
teacher
Biurko
desk
Papier
paper
Tablica
board
Plecak szkolny
Plecak szkolny
satchel
Piórnik
Piórnik
pencil case
Ołówek
Ołówek
pencil
Temperówka
Temperówka
pencil sharpener
Gumka do mazania
Gumka do mazania
rubber
Blok rysunkowy
Blok rysunkowy
drawing pad
Rysunek
Rysunek
drawing
Pędzel
Pędzel
paintbrush
Pudełko z akwarelami
Pudełko z akwarelami
paint box
Nożyce
Nożyce
scissors
Klej
Klej
glue
Zadanie domowe
Zadanie domowe
homework
Liczba
Liczba
number
dodawać
dodawać
add
odejmować
odejmować
subtract
dzielić
dzielić
divide
mnożyć
mnożyć
multiply
Kalkulator
Kalkulator
calculator
liczyć
liczyć
calculate
Litera
Litera
letter
Alfabet
Alfabet
alphabet
Słowo
Słowo
word
Tekst
Tekst
text
czytać
czytać
read
Kreda
Kreda
chalk
Godzina
Godzina
lesson
Dziennik lekcyjny
Dziennik lekcyjny
register
Egzamin
Egzamin
exam
Świadectwo
Świadectwo
certificate
Mundurek szkolny
Mundurek szkolny
school uniform
Wykształcenie
Wykształcenie
education
Leksykon
Leksykon
encyclopedia
Uniwersytet
Uniwersytet
university
Mikroskop
Mikroskop
microscope
Mapa
Mapa
map
Kosz na odpadki
Kosz na odpadki
waste-paper basket
Kanapka
Kanapka
sandwich
Internet
Internet
internet
Notatnik
Notatnik
notepad
Zegar
Zegar
clock
rysować
rysować
draw
uczyć się
uczyć się
learn
Liniał
Liniał
ruler
pisać
pisać
write
Szkoła
Szkoła
school