armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
սպորտներ

սպորտներ - ti yu

Main image
լող
you yong
թենիս
wang qiu
հոկեյ
bing qiu
հեծանվավազք
qi zi xing che
բռնցքամարտ
quan ji
բասկետբոլ
lan qiu
ամերիկյան ֆուտբոլ
gan lan qiu
ֆուտբոլ
ֆուտբոլ
ying shi zu qiu
բադմինտոն
բադմինտոն
yu mao qiu
աթլետիկա
աթլետիկա
tian jing
ձեռքի գնդակ
ձեռքի գնդակ
shou qiu
դահուկային սպորտ
դահուկային սպորտ
hua xue
պոլո
պոլո
ma qiu
ամերիկյան ֆուտբոլ
ամերիկյան ֆուտբոլ
gan lan qiu