armArmenian (հայերեն)
chilChinese (latin characters) (jian ti zhong wen)
սուպերմարկետ

սուպերմարկետ - chao shi

Main image
միրգ
shui guo
գնումների սայլակ
gou wu che
Dairy
ru zhi pin
հատուկ առաջարկ
te jia
հաճախորդ
gu ke
մսամթերքի խանութ
մսամթերքի խանութ
rou pu
հացամթերքի խանութ
հացամթերքի խանութ
mian bao fang
կշռել
կշռել
cheng zhong
բանջարեղեն
բանջարեղեն
shu cai
միս
միս
rou
սառեցված սննդամթերքի
սառեցված սննդամթերքի
leng dong shi pin
երշիկեղեն
երշիկեղեն
leng pan
պահածոների
պահածոների
guan tou shi pin
լվացքի փոշի
լվացքի փոշի
xi yi fen
քաղցրավենիք
քաղցրավենիք
tian shi
տնտեսական ապրանքներ
տնտեսական ապրանքներ
ri yong pin
մաքրող միջոցներ
մաքրող միջոցներ
qing jie yong pin
վաճառող
վաճառող
xiao shou yuan
դրամարկղ
դրամարկղ
shou yin ji
գանձապահ
գանձապահ
shou yin yuan
գնումների ցուցակ
գնումների ցուցակ
gou wu qing dan
ժամերը
ժամերը
kai fang shi jian
դրամապանակ
դրամապանակ
qian bao
ԿՐԵԴԻՏ քարտ
ԿՐԵԴԻՏ քարտ
xin yong ka
պայուսակ
պայուսակ
dai zi
պլաստիկ տոպրակ
պլաստիկ տոպրակ
su liao dai
ձուկ
ձուկ
yu
տոստ
տոստ
kao mian bao
շաքար
շաքար
tang
ձեթ
ձեթ
shi yong you
աղ
աղ
yan
կրուասան
կրուասան
yang jiao mian bao
կարտոֆիլ
կարտոֆիլ
tu dou
մայոնեզ
մայոնեզ
dan huang jiang
ալյուր
ալյուր
mian fen
վարսակի փաթիլներ
վարսակի փաթիլներ
yan mai pian
կաթ
կաթ
niu nai
կարագ
կարագ
huang you
Dairy
Dairy
ru zhi pin
փող
փող
xian jin
պաղպաղակ
պաղպաղակ
bing ji lin
սեխ
սեխ
xi gua
ձու
ձու
dan
նուգա սերուցք
նուգա սերուցք
qiao ke li jiang
եգիպտացորենի փաթիլներ
եգիպտացորենի փաթիլներ
yu mi pian
սնունդ
սնունդ
shi wu
բուլկի
բուլկի
mian bao juan
թխվածքաբլիթներ
թխվածքաբլիթներ
bing gan
գին
գին
jia ge
միրգ
միրգ
shui guo
մանկական տակդիր
մանկական տակդիր
niao bu shi
ջեմ
ջեմ
guo jiang
շուկա
շուկա
shi chang
պանիր
պանիր
nai lao
սուպերմարկետ
սուպերմարկետ
chao shi
հավ
հավ
ji rou