babyGerman baby language (joke) (Babysprache (Scherzartikel))
serSerolong (Serolong)
dada nom nom

dada nom nom - lebenkele

Main image
nom nom!
leungo
baba
teroli
dadaba
dairy
dadababa
sesolo se se kgethegileng
dadaba
moreki
dadaba
dadaba
selaga
nom! nom!
nom! nom!
babesi
bababa
bababa
weigh
bähbäh
bähbäh
merogo
nom nom!
nom nom!
nama
nomnom
nomnom
frozen food
nom nom!
nom nom!
dinama tse di segeletsweng bosesane
nomnom
nomnom
tinned food
bababa
bababa
molora o o tlhatswang
baba
baba
dimonamone
dadaba
dadaba
dilwana tsa ntlo
dadababa
dadababa
dilwana tse di phepafatsang
bababa
bababa
morekisi
bababa
bababa
motšhini wa madi
dadaba
dadaba
morekisi
dada
dada
lennane la go reka
dadababa
dadababa
opening hours
baba
baba
sepatšhe
babadada
babadada
credit card
dadababa
dadababa
kgetsi
dadababa
dadababa
kgetsi ya polasetiki
nom nom!
nom nom!
tlhapi
nom nom!
nom nom!
toast
nom nom!
nom nom!
sukiri
dadababa
dadababa
oli
babababa
babababa
salt
nom nom!
nom nom!
croissant
bababa
bababa
potato
nom nom!
nom nom!
mayonnaise
nom nom!
nom nom!
bopi
nom nom!
nom nom!
bogobe jwa oats
badada
badada
mašwi
nom nom!
nom nom!
botoro
dadaba
dadaba
dairy
badada
badada
madi
nom nom!
nom nom!
bebetsididi
nom nom!
nom nom!
melon
dadaba
dadaba
lee
nom nom!
nom nom!
nougat creame
nom nom!
nom nom!
cornflakes
nom nom!
nom nom!
food
babadada
babadada
banse
nom nom!
nom nom!
bisikiti
dadadada
dadadada
price
nom nom!
nom nom!
leungo
kaka!
kaka!
mongato
nom nom!
nom nom!
jeme
dadadada
dadadada
market
bada muh
bada muh
kase
dada nom nom
dada nom nom
lebenkele
gack gack
gack gack
koko